Stefan Zweig “Amok Koşucusu” Özeti

Yazarı: Stefan Zweig
Türü:Roman
Yayınevi:İndigo
Sayfa Sayısı:87
Bana göre Zweig, Freud’un öğretilerini çok iyi kavramış ve kitaplarına ustaca uygulamayı başarmıştır. Karakter analizleri olsun, insanı psikolojisiyle ve sosyal yaşamını çok iyi anlatıyor. Gelelim Amok Koşucusuna.
Amok’a tutulanlar sürekli koşarlar ve önüne çıkan her şeyi yok ederler. Onu görenler “Amok! Amok!” diye bağrırlar. Bu Malezya halkında rastlanan bir nevi öldürücü delilik olan hummadır.
Kitabın Konusu
Hint Adaları’nda doktorluk yapan bir adama günün birinde zengin ve çaresiz bir kadın gelir ve doktordan yardım ister.Ama kadının bir şartı vardır bu sırrını kimseyle paylaşmamasını ister. Doktor bunu reddeder çünkü kadının zenginliği ve tavırları onu öfkelendirir.Kadına yardım etmediği için çok pişman olan doktor her yerde onu aramaya başlar ama iş işten geçmiştir.Doktor Amok’un pençesine düşmüştür.Önüne gelen her şeyi yok ederek koşar ve en sonunda kendisi de yok olur.
Kitap Satranç Kitabında olduğu gibi bir gemide geçiyor.Bu hikayeyi doktorun ağzından dinliyoruz.
Stefan Zweig, hayatının bir yansımasını aktardığı bu hikayede,intihar kavramını,korkuları ve bir insanın yaşadığı çıkmazları kendine has tarzıyla okurlarına aktarmayı başarıyor.
Kitap Yorumu
Kitap bence çok güzeldi.Üslubu olsun akıcılığı olsun her şey tamamdı.Karakterlerin ruh çözümlemeleri çok iyiydi.Kısacası okumanızı tavsiye ediyorum.
Kurgu ve anlatım açısından Lev Tolstoy’un Kreutzer Sonat isimli uzun öyküsü ile benzerlikler taşımaktadır.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı, Ekoyay, 2017-2018, Sayfa 130-131

11. Sınıf  Dil ve Anlatım Ders Kitabı, Ekoyay, 2017-2018,  Sayfa 130-131

SAYFA 130

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• (D) Makalede ileri sürülen görüş ve düşüncelerin sağlam kaynaklara, delillere ve belgelere dayandırılması gerekir.
• (Y) Makale yazarı; yazısında sık sık mecazlı anlatımlara, söz oyunlarına, dolaylamalara başvurur.
• (D) Makalede öne sürülen sav ya da düşünce, yazının girişinde açık ve okurun ilgisini çekecek biçimde ortaya konmalıdır.
• (Y) Makale yazarı ele aldığı konuyu okuyucuya benimsetmek ve okucuyu inandırmak durumunda değildir.
• (D) Anlatım yönünden makaleler en ağırbaşlı düşünce yazılarıdır.
• (Y) Makale yazarı yazısında kişisel görüşlerini, izlenim ve yorumlarını ön plana çıkarabilir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Makaleler içeriklerini belirleyen konulara göre bilim, siyaset, ekonomi, sanat, spor alanlarında yazılabilir.
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuyu veya düşünceyi açıklamak ya da bir düşünceyi ispat­lamak amacıyla yazılan fikir yazılarına makale denir.
Gazetelerin genellikle ilk sayfalarında yayınlanan makalelere başmakale denir.
Makaleler bilim, sanat, siyaset,  ekonomi, spor her türlü konularda  gibi  yazılabilir.
Reklamlar
1860’ta çıkan Tercüman-ı Ahval gazetesi ve 1862’de çıkan Tasvir-i Efkar gazetesindeki yazıları ile Şinasi  makale türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir.
Makalelerde öne sürülen yargılar tanımlama, örnekleme, kanıtlama, sayısal verilerden yararlanma, somutlama  gibi düşünceyi ge­liştirme yollarıyla açıklanıp kanıtlanır.
Makaleler bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir düşünceyi savunmak  amacıyla yazılır. 

 http://www.edebiyatfatihi.net/p/11sinif.html


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. C

2. B

SAYFA 131

3.D

4.D

5.C

6. C

www.edebiyatfatihi.net

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 128-129

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 128-129

SAYFA 128
1. “1924 Anayasası’nın Kabulü” adlı metni aşağıdaki soruları dikkate alarak inceleyiniz.
a. Metnin yazılış amacını belirtiniz.
1924 Anayasası hakkında bilgi vermek

b. Metinde öne sürülen düşünceler nelerdir?
 1924 Anayasası ufak değişikliklerle muhafaza edilebilirdi.
Türkiye halen anayasa yapma özlemi içinde bir toplumdur.

c. Metnin ana düşüncesi nedir? Bu düşünce, yardımcı düşüncelerle nasıl desteklenmiştir?
 1924 Anayasası ufak değişikliklerle günümüzde de  muhafaza edilebilirdi.

ç. Metinde kullanılan anlatım türleri nelerdir? Bu anlatım türlerinin metnin yazılma amacıyla nasıl bir ilişkisi vardır?

Metin bilgi vermek, aydınlatmak amacıyla yazıldığı için  metinde açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türleri kullanılmıştır.

d. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?
Metinde örneklendirme, somutlama, kanıtlama gibi  yollara başvurulmuştur.

e. Metnin dil ve anlatım özellikleri nasıldır?
Metinde açık ve sade bir anlatım kullanılmıştır.

f. Metinde yazar düşüncelerini kanıtlamaya çalışmış mıdır?

Metinde yazar düşüncelerini kanıtlamaya çalışmıştır.

g. Metinde kesin bir sonuca ulaşılmış mıdır?

 Evet, kesin bir sonuca ulaşılmıştır.

h. ‘Yaptığınız incelemeden hareketle “1924 Anayasası’nın Kabulü” adlı metni deneme, köşe yazısı, sohbet, makale türlerinden hangisine örnek gösterebileceğinizi belirtiniz. Bu kanıya nasıl ulaştığınızı açıklayınız.

Makale türüne örnek gösterilebilir, yazar öne sürdüğü görüşleri kanıtlamaya çalışmıştır.

2. “Atatürk ve Uygarlık” adlı metinden alınan aşağıdaki cümleleri bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımından inceleyiniz. Bu cümlelerde tespit ettiğiniz anlatım bozukluklarının nedenlerini belirtiniz.

İnsanlık tarihi boyunca birçok uygarlıklar görülmüştür. (Doğrusu "birçok uygarlık" olmalıydı. Tamlama yanlışlığı)
....benimse(n)meye girişildi. (çatı uyumsuzluğu)
Bir uygarlığın bütün ögeleri ................taşır(lar)( Yüklem tekil olmalıydı: özne-yüklem uyumsuzluğu) www.edebiyatfatihi.net ÖZGÜN ve KALİTELİSAYFA 129

4. “Atatürk ve Uygarlık” adlı metinde yay ayraç, soru, tırnak, kesme ve kısa çizgi işaretlerinin hangi amaçlarla kullanıldığını belirleyiniz. Bu noktalama işaretlerinin kullanılma amacını metinden örnekler vererek açıklayınız.

Yay ayraç: 
 Cümlede ek olarak verilmesi gereken bilgiler ve açıklamalar parantez içinde yazılır.
Soru işareti:  Soru anlamı taşıyan, soruya cevap gerektiren cümlelerin veya sözcüklerin sonuna soru işareti konur:
Tırnak işareti:. Başka bir kişiden ya da yazıdan hiçbir değişiklik yapılmadan aktarılan sözler tırnak içine alınır.
Okuyucunun dikkatini çekmek amacıyla, cümle içinde vurgulanmak istenen  kelime veya kelime grubu tırnak içine alınır.
Kesme işareti: 1. Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:
Kişi isimlerinden sonra gelen saygı ve ünvan sözcüklerine getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır
Kısaltmalara getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır
Kısa Çizgi:  
1.Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
2. Ara sözleri, ara cümleleri, cümle içinde açıklanacak bir detayı belirtmek için söylenecek ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi konur:
5. “Atatürk ve Uygarlık” adlı metinde büyük harflerin nerelerde kullanıldığını tespit ediniz. Tespitlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Özel isimler, cümle başları büyük harfle başlamıştır. 

6. Bilgisayar ve Genel Ağ’ın (Internet) toplum hayatı üzerindeki etkileri konusunda yaptığınız araştırmadan hareketle bir makale yazınız.

Verilen önergeler doğrultusunda makalenizi yazınız.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 126

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 126

SAYFA 126

18. "İnternet Bağımlılığı" adlı makaleyi "İnternet Bağımlılığı Travmatik Sonuçlara Neden Oluyor" adlı gazete haberiyle kaşılaştırınız. Gazetelerde yayımlanan makalelerle haber yazılarından ve gazetelerdeki diğer yazılardan(köşe yazısı vb.) ayıran niteliklerin neler olduğunu belirtiniz. 

Cevap:
18. Haber yazlarında sadece haber vardır, makalelerde düşünce ve yorum vardır. 
Gazete haberleri günlük olduğu  halde makalede günlük düşünceden çok uzun ömürlü düşünceler yer alır. 
Haber yazıları 5N 1K ilkesine göre yazılır, makalelerde bu özellik yoktur.
Makaleler genel olarak haber yazılarına göre daha uzundur. 


19. Bir araştırmanın, çalışmanın sonucunun makale dönüştürülmesi hem bilim hem de toplum hayatına önemli katkılar sunar. Bilimsel verilerden yararlanılarak hazırlanan makaleler toplumun bir konu hakkında bilgilenmesini, yanlış bildiklerini fark etmesini, bilimsel gelişmeleri takip edebilmesini sağlar. edebiyatfatihi.net


20. Bir Makale Yazarında Bulunması Gereken Özellikler: 
Ele aldığı konuda uzman olmalı, konuyla ilgili iyi bir araştırma, inceleme yapmış olmalı 
Dili iyi kullanmalı.
Açık, anlaşılır bir dili olmalı.

Kelime ve terimleri hedef kitleye uygun olarak belirlemeli. 
Tarafsız olmalıdır. 
Öznel yargılardan kaçınmalıdır. 
Düşüncelerini ortaya koyarken sağlam ve mantıklı kanıtlar sunmalıdır.


21. Makale türü ile fıkra türü karşılaştırması (Tablo cevabı)

Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı, yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
Makalede ileri sürülen düşünceler kanıtlanır, fıkra yazılarında ise kanıtlanmaz
Makalede ele alınan konu kesin sonuçlara bağlanır , fıkrada ise kesin sonuca bağlanmaz.
Makalelerde dil ve anlatım özellikleri olarak nesnel, bilimsel ve ciddi bir üslup söz konusudur.
Fıkralarda kişisel görüşler sohbet havası içinde ele alınır. 
Makalelerde açıklayıcı, kanıtlayıcı ve öğretici anlatım türleri, fıkralarda ise açıklayıcı , tartışmacı anlatım kullanılır.
Makalelerde anlatıcının tavrı nesnel, fıkralarda ise özneldir. 

22. Makale türü ile deneme türü karşılaştırması (tablo cevabı)

Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken deneme  yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
Makalede ileri sürülen düşünceler kanıtlanır, deneme  yazılarında ise kanıtlanmaz
Makalede ele alınan konu kesin sonuçlara bağlanır , denemede  ise kesin sonuca bağlanmaz.
Makalelerde dil ve anlatım özellikleri olarak nesnel, bilimsel ve ciddi bir üslup söz konusudur.
Denemelerde ise  kişisel görüşler ben diliyle öznel biçimde ele alınır. 
Makalelerde açıklayıcı, kanıtlayıcı ve öğretici anlatım türleri, denemelerde  ise açıklayıcı , tartışmacı anlatım kullanılır.
Makalelerde anlatıcının tavrı nesnel, denemelerde ise özneldir. 


1.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 124-125

1.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 124

SAYFA 124

  9. "Atatürk ve Uygarlık" adlı metinle  "İnternet Bağımlılığı" adlı metnin yazılış amacı bilgi vermek, aydınlatmaktır. 

10. Her iki metinde de düşünceler örneklerle açıklanmış, daha çok nesnel ifadeler; açık ve net bir anlatım kullanılmıştır. 

11. "Atatürk ve Uygarlık" adlı metnin ana düşüncesi Atatürk'ün gösterdiği "çağdaş uygarlık düzeyine" ulaşmak için günümüzde bilginin herkese ulaşması gerekir.  Karşılaştırma, örneklendirme tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır.

                                                     


12. Metindeki diğer düşünceler şunlardır:

Atatürk'ün çağdaş uygarlık dediği bugün bir sanayuygarlığıdır.
Çağdaş uygarlık düzeyi günümüz uygarlığının en yüksek basamağıdır.

13. Bilimdeki gelişmeler makalede ileri sürülen düşünceleri  etkiler. İnsanlık tarihinde on bin yıl sürmüş olan tarım uygarlığı günümüzde yerini sanayi uygarlığına bırakmıştır. 

SAYFA 125

14. "Atatürk ve Uygarlık" ve "İnternet Bağımlılığı" adlı metinlerde açıklayıcı, kanıtlayıcı, öğretici anlatım türleri kullanılmıştır.

15. Makalelerde ağırlıklık olarak açıklayıcı, kanıtlayıcı ve öğretici anlatım biçimleri kullanılır.

16. Makalelerde açık, sade,  nesnel ve somut bir anlatım vardır. Yazar düşüncelerini kanıtlama amacındadır, ciddi ve bilimsel bir üslup kullanılır. 

17. "Atatürk ve Uygarlık" ve "İnternet Bağımlılığı" adlı metinlerde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevdedir.

www.edebiyatfatihi.net