2016-2017 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 18

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 18
3.Aşağıdaki cümlelerde boşbırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•Edebî metinler yazıldıkları dönemleri yansıtan  tarihi  belge niteliğindedir.
•Uygarlık tarihi KÜLTÜR TARİHİNE  tarihine malzeme verir.
•.EDEBİYAT TARİHİ şair ya da yazarın yaşadığı dönem, bu dönemin tarihî şartları, ailesi çevresi, eserleriyle ilgilenir.
•Edebiyat tarihinin UYGARLIK tarihiyle ilgisi vardır.4.  Edebiyat tarihi hangi konularla ilgilenir? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.
a. Edebiyat tarihi yazarın/şairin hayatı ile ilgilenir
b.Şair ve yazarların edebi kişilikleriyle ilgilenir.
c..Edebiyatı etkileyen tarihi olayları inceler.
Ç.Edebi türlerin gelişimini inceler.
d.Dönemin sosyal ve siyasi olaylarını inceler.
5.  Şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya.
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Mehmet Âkif Ersoy
Mehmet Âkif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne isimli şiirinden bir bölüm okudunuz. Okuduğunuz bu şiirden hareketle edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. Edebî eserlerin yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge oldukları söylenebilir mi? Nedenini sözlü olarak ifade ediniz.
Her edebi eser dönemin zihniyetinden az çok  izler taşır, edebi eserler de yazıldığı dönemin siyasi sosyal ekonomik vb…özelliklerinden etkiler taşıdığı için tarihin verilerinden yararlanabilir.Tarih bilimi de edebiyattan yararlanır, örneğin bir yazarın anıları yazıldığı döneme ışık tuttuğu için tarihsel bir belge niteliği taşır.(Örneğin Yakup Kadri'nin Halide Edip'in anı kitapları...) O anılardan tarihçiler yararlanabilir ve tarihi olaylara ışık tutarlar…Edebi eserler bu yüzden  pek çok bakımdan tarihe kaynaklık eder
6.  Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk EdebiyatıDönemine ait değildir?
A) Gazel             B) Mesnevi             C) Koşuk            D) Murabba             E) Şarkı
Araştırma


1.     İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatının kollarından olan divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatının özelliklerini araştırınız. Araştırma sonuçlarını bir sunumla arkadaşlarınıza aktarınız.
2.     Tevfik Fikret'in yaşadığı dönemin, siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında bilgi edininiz.
TEVFİK FİKRET MADDELER HALİNDE BİLGİLER...TIKLAYINIZ
Alp Er Tunga Sagusu, anonim bir eser olan Ziya Ağıdı ve Recaîzâde Mahmud Ekrem'e ait Ah Nijad adlı metinleri sınıfa getiriniz. Kitabınızın 12 ve 13. sayfasındaki Şehzade Mustafa Mersiyesi'yle bu metinleri aşağıdaki ölçütleri kullanarak değerlendiriniz.
Ölçütler 
☞ Eserde, farklı uygarlıkların ve dönemin etkisi, bu etkinin esere yansıyış biçimi 
☞ Yaşama tarzı, edebiyat ve sanat arasındaki ilişki
CEVABI:
Alp Er Tunga Sagusunda İslamiyet öncesi Türk kültürünün etkileri ve yaşama biçimi vardır.Dönemin zihniyeti saguya yansımıştır.Örneğin yuğ töreni düzenlemeleri , hükümdarın ardından tutulan yas vb.  ALPER TUNGA SAGUSU İÇİN TIKLAYINIZ
ZİYA'NIN AĞIDI: 
Keten gömlek giyer kolu kırmalı, 
Tekbir alıp namazına durmalı, 
Nişanlına Mevla’m sabır vermeli...01

Bir türkü olan Ziya'nın ağıdında halk kültürünün ve yaşama biçiminin izleri görmek mümkün , yukarıda kısa bölümü verilen yerde İslami kültürün yansımalarını görmekteyiz , dönemin zihniyeti bu metinde de görülmektedir.


Ah Nijat Recaizade'nin vefat eden oğlu için yazdığı son derece hisli bir şiirdir.Dörtlükler halinde yazılan bu şiirde şairin bireysel duygularını ve "ölüm/ağıt temasını görmekteyiz.
4. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında esas alınan ölçütler hakkında araştırma yapınız. Bu ölçütleri göz önünde bulundurarak "Türk Edebiyatının Dönemleri" adlı bir şema hazırlayınız.