2016-2017 10. SINIF NOVA YAYINLARI EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI 21. SAYFA ANLAMA YORUMLAMA ( YENİ BASKIYA GÖRE)

 10. SINIF NOVA YAYINLARI EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI 21. SAYFA  ANLAMA YORUMLAMA 


1. Günümüzdeki şehir hayatı edebî eserlere nasıl yansımaktadır? Örnekler vererek açıklayınız.
Şehir hayatı edebi eserlere birkaç yönden yansır. Örneğin şehir hayatına ait kavramlar yer alır . sokak  cadde avm isiimleri gibi. Bununla birlikte şehir insanlar arasındaki iletişim en üst düzeye çıkarır. Eserlerde bu özelliği de görmekteyiz..

2. Metinlerden hareketle bir dönemi oluşturan zihniyetin edebî eserlerde etkisini göstermesinin
nedenlerini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
                Sanatçı toplumun bir parçasıdır. Toplumun da döneme ait bir zihniyeti vardır. Sanatçı toplum zihniyetinden etkilenir ve edebi eserine istese de istemese de yansıtır. Çünkü edebi eser özneldir. Bu yüzden zihniyetin esere yansıması çok doğaldır.

3. Türk toplumu tarih içerisinde farklı kültürel değişimler yaşamıştır. Yaşanan bu değişimlerin
edebiyatımıza ve edebiyatımızın devirlere ayrılmasına etkilerini tartışınız. Ulaştığınız sonucu kısaca ifade ediniz.
Türkler farklı çağlarda farklı toplumlardan etkilenmişlerdir. Bu etki sosyal kültürel bütün alanlarda etkisini gösterir. Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında da etkilidir. Örneğin  edebiyatımız üç ana dönemlere ayrılır. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve batı etkisi, gördüğünüz üzre dönemlere ismin bile bu kültürel öğelerin adı verilmiştir.

4. Araştırma konularınızdan ve okuduğunuz metinlerden hareketle yaşama tarzı, edebiyat ve sanat
arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

İnsanlar nasıl yaşarsa o şekilde sanat ortaya koyarlar edebiyat da bir sanat dalıdır dolayısıyla yaşama tarzının bir yansımasıdır diyebiliriz