2014-2015 9.SINIF MEB YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA 29,

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 29


 1. ETKİNLİK
1. Dil akrabalığını, dillerin, ses dizgesi, biçim, yapı, söz dizimi bakımından kesinliği ortaya çıkan ilişkileri, yakınlıkları sonucunda beliren bağlılıklardır. Dil akrabalığını ortaya koyan ilişkiler arasında, özellikle biçim ve yapı yakınlıkları önemlidir. Ayrıca söz hazinesi arasındaki benzerlikler de değerlidir. Etimolojileri, tarihsel gelişmeleri aydınlık olan ögeler, akrabalık için sağlam dayanaklar, tanıklar durumundadır.


2.ETKİNLİK
1. Türkçe köklü dillerden biridir. Bulunan çok eski dönemlere ait metinler bunun kanıtıdır. Orta Asya’ dan başlayarak Avrupa içlerine kadar ilerleyen Türkler, kendi dil ve kültürlerini de beraberinde tanıtmışlardır. Bu bakımdan bugün Türkçe çok gelişmiş bir coğrafyada konuşulur. Ayrıca bazı farklı dillerde bile birçok Türkçe kelimeye rastlanır. Bu Türk dilinin birçok kültürle etkileşim içine girdiğinin göstergesidir. 
3. ETKİNLİK
Tek heceli diller ;     
v  Tibetçe              
v  Çince
v  Siyamca
v  Vietnam dili

Eklemeli diller
v  Japonca
v  Fince
v  Türkçe
v  Moğolca


Çekimli diller
v  İngilizce
v  Fransızca
v  Arapça
v  Almanya