10. sınıf meb yayınları edebiyat kitabı cevabı sayfa 123,


MEB 10.SINIF TÜRK EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI
(yeni baskıya göre güncellendi)
SAYFA 123:
1. Kültürel yapı, dil ve sanat anlayışı gibi hususlardan hareketle okuduğunuz gazelden, gazelin yazıldığı dönemin zihniyeti ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.
16.yüzyıl Osmanlı Devleti zihniyetini yansıtıyor.Devletin en parlak olduğu bu dönemde edebiyat da çok zirve noktadadır.Fuzuli ve Baki çok büyük şairler bu dönemde yetişmiştir.Dil Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü süslü, ağır ve sanatlı bir dildir.Divan şiirinin en mükemmel olduğu bir dönemdir...
2. Yukarýdaki þiirin yapý özelliklerini aþaðýdaki þablona göre belirleyiniz.
a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

BİRİM DEĞERİ:beyit
BİRİM SAYISI:beş
ŞİİRİN TEMASI:aşk


b. Birimlerde anlatılanları ve şiirin temasını yazınız...

BİRİMLERDE ANLATILANLAR;
1) şair sevgilisinin yüzünü açıp salınarak yürümesini,bağdaki çiçek ve ağaçların da bunu görmesini istemektedir
2) şair,bu aşk hastalığına sevgilinin aşkından düştüğünü,bunun da nasıl amansız bir hastalık olduğunu herkesin görmesini istemektedir
3)şair sevgilisinin aşkından perişan olduğunu,vücudunda yaralar açıldığını söylemektedir
4) şair,aşk derdinden dolayı kemikleri sayılacak kadar zayıfladığını ,bu hali ve inlemeleriyle tıpkı Musikar'a (efsanevi bir kuş, rüzgara döndüğünde inlemeye benzer ses çıkaran bir kuş) benzediği söylemektedir
5) şair güzellere yumuşak huylu değiller,demenin yanlış olduğunu,parayı gördüklerinde hemen yumuşak huylu olduklarını söylemektedir

c. Þiirdeki hangi beytin matla, makta, mahlas beyti ve beytü’l-gazel olduðunu yazýnýz
ilk beyit matla, son beyit makta, son beyit mahlas, 3.beyit de beyt'ül gazeldir.
ç.beyitlerin yerlerini değiştirdiğimizde anlamda bi değişiklik meydana gelmez çünkü beyit (parça) güzelliği esastır.Anlam aynı beyitte başlar ve aynı beyitte biter, diğer beyitlere sarkmaz...
d) yaşanması mümkün değildir çünkü hayali unsurlar vardır.

e) GAZEL: MADDELER HALİNDE TIKLAYINIZ

f) Her iki şiirde gazel nazım şekli,beyit nazım birimiyle ele alınmıştır.Kafiye şeması Baki'nin gazelinde olduğu gibi aa/ba/ca... şeklindedir.Her iki gazelinde teması aşktır.Anlatılanlarda gerçek hayatta yaşanması mümkün değildir.Hoca Denhani'nin gazeli 7 birim iken ,Baki'nin gazeli 5 birimdir.


10.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf meb yayınları edebiyat kitabı cevabı sayfa, 2014/2015 10.sınıf meb yayınları edebiyat kitabı cevapları  SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.