11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 109,

SAYFA 109
1. Okuduğunuz metinde anlatım bozukluğunun bulunup bulunmadığını belirleyip anlatım bozukluğu
olan cümleler varsa bunların doğru şekillerini defterinize yazınız.
ANLATIM BOZUKLUĞU OLAN CÜMLELER VAR
ÖRNEK VERELİM 
Bir kez çıkmışız yola, kimse durduramaz artık... NESNE EKSİK KİMSE (BİZİ) DURDURAMAZ OLMALI.

Bugünkü Avrupa diyoruz da yetiniyoruz.  TÜMLEÇ EKSİK. NE İLE YETİNİYORUZ ? CEVAP VERMİYOR. (DEMEKLE YETİNİYORUZ OLMALI)
2. İncelediğiniz denemede dilin hangi işlev ya da işlevlerde kullanıldığını belirleyip tahtaya yazınız.
GÖNDERGESEL İŞLEV

İn ce le di ği niz Ba tı’ya Doğ ru adlı de ne me de eş ses li, eş anlamlı ve zıt an lam lı söz cük le ri bulup bun ların
me tin de kul la nıl ma ne den le ri ni açıklayınız
Eş sesli kelimeler: et/et-, düş-/düş, yer/yer-, iç/iç-
Eş anlamlı kelimeler: geçmiş-gelenek, öğrenmek-kavramak, çabuk-ivedi
Zıt anlamlı kelimeler: eskiden-bugün, Batılı-Doğulu, üstünlük-eksiklik

CEVAPLAR İLK KEZ SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR.


YILDIRIM YAYINLARI 11. SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, YILDIRIM YAYINLARI 11. SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI, 11. SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI, 11. SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, YILDIRIM YAYINLARI, 2014 2015 11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa , yıldırım yayınları 11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,
11.SINIF YILDIRIM DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, 11. SINIF YILDIRIM YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

BÜTÜN CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ