Haberin birey açısından önemini sosyal siyasal kültürel ve günlük hayattaki yerini tartışıp ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

Haberin birey açısından önemini  sosyal  siyasal kültürel ve günlük hayattaki yerini tartışıp ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.


BİREY TOPLUMDA OLUP BİTENDEN HABERDAR OLUR
HABER BİR GÜNDE OLUP BİTENİ KAYDEDER VE TARİHE NOT DÜŞER
BİREYİN SOSYAL ÇEVREYE BAKIŞINI YÖNLENDİRİR ETKİLER
VS.