HAYALİ BEY EDEBİ FİKRİ YÖNÜ ESERLERİ

Hayali Bey edebi kişiliği ve eserleri

  • Asıl ismi Mehmet, lakabı ise Bekâr Memi’dir. 
  • Vardar Yenicesi’nde doğdu. Kısa zamanda Kanuni’nin yakın çevresine dahil olmuştur. 
  • Hayali’yi destekleyen İbrahim Paşa ve İskender Çelebi’lerin vefatlarından sonra onu çekemeyenler saraydan uzaklaştırılmasını sağlamıştır. 
  • Son dönemlerini Edirne’de geçirdi. 
  •  Rumeli şairlerinin eserlerinde görülen dünyaya karşı mesafeli duruş, samimi eda, yerlilik arzusu ve tasavvufi heyecan, şiirlerinde göze çarpar.  
  • Gazelleriyle çağdaşlarını ve ileri dönem şairlerini etkilemiştir. 
  • Bilinen tek eseri Hayali Divanı, Ali Nihat Tarlan tarafından yayımlanmıştır (1945).