Su Kasidesinde Divan şiiri geleneğine ait özellikler

Su Kasidesinde Divan şiiri geleneğine ait özellikler


 İncelediğiniz kasidede Divan şiiri geleneğine ait hangi özellikler görülmektedir?