YENİ LİSAN MAKALESİ BİLDİRGESİ

Yeni Lisan Makalesi, Bildirgesi

Ömer SeyfettinZiya GökalpAli Canip Yöntem’in önderliğindeki Genç Kalemler ve Yeni Lisan hareketi, şu görüşü ortaya attı:
  • “Milli bir edebiyat, ancak milli bir dille yaratılabilir.”
  • Türkçenin sadeleşmesi amacıyla bazı ilkeleri kabul ettiler ve bunları halka duyurdular. Bu ilkeler şunlardır:
  • Yabancı dil bilgisi kurallarıyla Arapça, Farsça isim ve sıfat tamlamaları kullanılmamalıdır.
  • Arapça ve Farsçadan gelen sözcüklerden konuşma diline gire ve yaygınlaşanlar Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmaya devam edilmelidir. Bu sözcükler Türkçede söylendikleri gibi yazılmalıdır.
  • Yabancı sözcükler, kendi dillerinde dilbilgisi bakımından hangi türde olursa olsun, Türkçede ne olarak kullanılıyorsa, dilbilgisi yönünden o türden sayılmalıdır.
  • İhtiyaç halinde başka Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine sözcük alınabilir.
  • Terimler bilimle ilgili olduklarından değiştirilmeden kullanılabilir.
  • İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir yazı dili oluşturulmalıdır.
  • Dilimiz ve edebiyatımız Doğu ve Batı taklitçiliğinden kurtarılmalıdır.
  • Türk aydınları arasında kısa zamanda yayılan bu yeni lisan ve milli edebiyat anlayışı, bir edebiyat akımı halini almış ve dönemin hemen bütün şair ve yazarları bu anlayışla eserler vermişlerdir.