Halk edebiyatı temsilcileri,maddeler halinde

Halk Edebiyatı Temsilcileri-Püf Noktalarıyla...

AŞIK EDEBİYATI:
Karacoğlan
1-Aşk ve doğa şairi
2-Tasavvuf etkisi yok
3-Divan etkisi yok
(bütün şiirleri heceyle)

Köroğlu
1-Koçaklamalarıyla ünlüdür.
2-Bolu Bey'inden intikam almak için savaşır.

Aşık Ömer
1-Kalem şairi
2-Divan şiirinin etkisinde kalmıştır.

Gevheri
1-Divan şiirinden etkilenmiştir.
2-Bireysel konuları işlemiştir.

Dertli
1-Divan şiirinin etkisi görülür

Dadaloğlu
1-Toroslar’da yaşayan göçebe Türkmenlerdendir.
2-İskan politikasına karşı çıkmış,devlete karşı başkaldırmıştır.
(“Ferman padişahınsa dağlar bizimdir.”)
3-Koçaklamaları ile ünlüdür.


Bayburtlu Zihni
1-Divan edebiyatından etkilenmiştir.
2-Eserleri : Divan
Sergüzeştname: Manzum bir hayat öyküsü.
Kitab-ı Hikaye-i Garibe:Haksızlığa uğrayan bir gencin maceraları.                                                                                                                                 

Seyrani
1-Taşlamalarıyla tanınmıştır.
2-Divan edebiyatından etkilenmiştir.

Erzurumlu Emrah
1-Divan şiirinden etkilenmiştir.
2-Birçok şiiri bestelenmiştir.
3-“Divan-Emrah” eserinde şiirleri toplanmıştır.

Kayıkçı Kul Mustafa
1-Genç Osman Destanı
2-Divan etkisi görülmez.

Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı
Hacı Bektaş Veli
1-Bektaşiliğin kurucusudur.
2-Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğdu.
3-Eserleri:
Makalat:Kısa hikayeler ile Allah aşkı anlatılır.
Ahmet Yesevi’nin Fakirname eserinin açıklaması gibidir.

Yunus Emre
1-Allah ve insan sevgisi.
2-Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır.
3-İlahileriyle ünlüdür.
4-ESERLERİ: Divan
                  Risaletün Nushiye:Nasihat kitabı anlamına gelir.
                                        Mesnevi şeklinde kaleme alınmıştır.
Hacı Bayram Veli
1-Bayramilik tarikatının kurucusudur.
2-Talebeleri yalnızca ilim ile meşgul olmak için vergi ve askerlikten muaf tutulmuşlardır.
Eşrefoğlu Rumi
1-Arapça ve Farsça etkisi görülür.
2-“Müzekkin-i Nüfus”

Kaygusuz Abdal
1-Hece ve aruzu kullanmıştır.
2-Tasavvuf düşüncesini alaycı bir dille anlatır.
Şiirleri: Divan
          Gülistan
          Gevhername

Düzyazıları: Budalaname
                Vücutname
                Kitab-ı Miglate

Erzurumlu İbrahim Hakkı
1-Gözlemevi kurdu,gökyüzünü inceledi.
2-Marifetname :Ansiklopedik nitelik taşır.

Pir Sultan Abdal
1-Bektaşi tarikatına bağlıdır.
2-Divan şiirinden hiç etkilenmemiştir.
3-Nefesleriyle ünlüdür.

Niyazi Mısri
1-Dini ilimler üzerinde çalışmıştırç
2-Divan-ı İlahiyat;şiirlerini topladı.
3-Aruz ve hece ile şiirler yazmıştı