Kevser Suresinin anlamı nedir ?5. Kevser Suresi ve Anlamı


Kevser suresi, Kur’an’ın en kısa suresidir. Kevser, bolluk ve bereket anlamlarına gelir.
Allah, Hz. Peygambere vahiy ve peygamberlik gibi pek çok nimet vermiştir. Bu nimetlerden biri de Hz. Peygamberin neslinin devam etmesidir. Nitekim Hz. Fatıma’nın Hz. Ali’yle evliliğinden olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le Peygamberimizin nesli devam etmiştir. Sure bu tür nimetlerden bahsettiği için “Kevser” adını almıştır.
HAYAT KAYNAĞI
Kevser suresi Kur'an'ın en kısa suresidir. Kur’an’ın son bölümünde bulunan on sureden biridir. Üç ayetten oluşmasına rağmen çok geniş bir anlam içermektedir.
Müslümanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğinin ilk yıllarında hem azınlıkta hem de yoksuldular. Peygamber Efendimizin erkek çocukları da o sıralarda ölmüştü.
Puta tapıcılar Peygamberimize düşmanlıkları yüzünden bu durumu fırsat bildiler.
"Eğer Muhammed (s.a.v.) gerçek bir peygamber olsaydı herkes ona hemen inanırdı.
Ayrıca onun soyunu sürdürecek bir erkek evladı kalırdı. Adını sanını yaşatacak bir evladı bile yok!" diyerek halkı Müslümanlıktan soğutmaya çalıştılar.
Puta tapıcı Araplar, erkek çocuğu olmayanlara ebter (soyu kesik) derlerdi. Kız çocuklarını hiç hesaba katmazlardı. Bunların anlamsız ve yanlış olduğunu bildirmek için
Yüce Allah, bu sureyi göndermiştir. Bununla Peygamberimize ve Müslümanlara büyük bir müjde vermiştir. Peygamberimize, “Muhakkak ki biz sana Kevser’i verdik. Sen bundan dolayı Allah'a şükret, ibadet et...” buyurmuştur. Kevser, geçtiği her yere hayat veren bir cennet ırmağının adıdır. Kevser sözcüğü bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına da gelir. Bu bakımdan Yüce Allah, Peygamberimize bitmek tükenmek bilmeyen iyilik ve mutluluk kaynağı olan pek çok nimet vermiştir. Bu nimetlerden biri de onun neslini devam ettiren kızı Hz. Fatıma’dır.
Kevser suresi, kısa olması nedeniyle kolay ezberlenir. Bu nedenle ilk ezberlenen ve namazlarda okunan surelerdendir. Sureyi ve anlamını okuyunuz.

Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap