11.SINIF MEB DİL VE ANLATIM CEVAPLARI 2015-2016 SAYFA 19

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI MEB YAYINLARI CEVAPLARI
SAYFA 19
EN KALİTELİ VE DOĞRU CEVAPLAR İÇİN EN DOĞRU ADRES BURASI...BURASI www.edebiyatfatihi.netYENİ BASKIYA GÖRE GÜNCELLENDİ...İLK KEZ BURADA1. “Şarkı, türkü ve maniler”deki ifadelerden hareketle mektubun geçmişteki ve günümüzdeki yerini belirtiniz.
Mektup insanlar arasında haberleşmeyi sağlayan önemli iletişim araçlarındadır.Tarihte en işlerlik kazanan haberleşme aracı mektup olmuştur.Birçok manide , türküde ve şarkıda yerini almıştır.
2. Bir iş başvurusu yapmak ya da resmî makamlardan bir talepte bulunmak için ne
yaparsınız?
DİLEKÇE YAZARIZ.3. Elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerin mektubun işlevini yerine
getirdiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız
Daha fazlasını yerine getirmektedir ; ama bazı insanlar için mektubun özel bir önemi olabilir.4.“Mektup kişiliğinizin bir aynasıdır.” sözüyle ilgili düşüncelerinizi açıklayınız
Mektup insanların iç dünyalarının bir yansımasıdır.


1. ETKİNLİK

Büyüklerinizin mektupla ilgili hatıralarını  derleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ETKİNLİK

<Çeşitli konularda yazılmış mektup örnekleri bularak sınıfta okuyunuz. 


3. ETKİNLİK

Türk ve dünya edebiyatında mektup türünün tarihsel gelişimini, önemli temsilcilerini ve bun-
ların eserlerini araştırınız