10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 23

 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINCILIK 23.SAYFA


CEVAP: Dalga ve akıntılar dirençli kayaçlardan oluşan kıyı kesimlerde falez gibi diklikler oluştururken yumuşak kayaçlardan oluşan kıyı kesimlerde koy,körfez,kumsal gibi yer şekilleri oluştururlar. 

Kapadokya çevresinde görülen peribacaları Antalya, Mersin gibi karstik sahalarda görülemez.Çünkü peribacalarının oluşabilmesi için o bölgede tüf ve bazaltların geniş yer kaplaması gerekir.Sel ve selinti sular tüfleri aşındırıp bazalt kaya bloklarını yüzeye çıkararak peribacaları oluşur.

Karstik sahalarda görülen karstik şekiller Erciyes Dağı çevresinde görülemez.Karstik şekillerin oluşabilmesi için kalker, jips, ponza gibi geçirimli kayaçların olması gerekir.