10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 41

 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY 41.SAYFA


1) Ana kayanın çözülmesi ile birçok mineral madde açığa çıkmakta ve bunların toprak suyunda erimesi sonucu bitkiler beslenmekte ve toprakta organizma faaliyetleri başlamaktadır.
Ana kayanın kimyasal özellikleri, bileşimi, çatlaklık ve gözeneklilik durumu çözülme ve toprak oluşumunu önemli ölçüde etkiler. Sert kayaçlar zor ayrışırken, yumuşak kayaçlar daha kolay ayrışmaktadır. Kayacın cinsine bağlı olarak topraklar da killi, kumlu veya kireçli olur.
Örneğin volkanik arazi üzerinde taşlı, kumlu topraklar meydana gelir. Toprak oluşumunun başlangıç safhasında ana kayanın fiziksel ve kimyasal özellikleri toprak üzerinde kuvvetle hissedilir. Ancak toprak oluşumunun sonraki safhalarında topraktan taşınmalar olması ve organik maddelerin toprağa katılmasıyla anakayanın toprak üzerindeki etkileri gittikçe azalır. Örnek olarak kireç üzerinde kireçli taşlar oluşmasına rağmen zamanla kireç uzaklaşarak kireç miktarı az veya hiç olmayan topraklar oluşur. Özellikle sürekli erozyona uğrayan dağlık alanlarda ana kayanın etkisini yansıtan toprak daha yaygındır.
2) Bir yerde toprak kalınlığını etkileyen faktörler şunlardır:
İklim,Yer şekilleri(eğim),Bitki örtüsü ve canlılar,Anakayanın Yapısı,Zaman