10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 37

 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY 37.SAYFA CEVAPLARI• Artezyen kuyusunun açılabilmesi için nasıl bir arazi yapısının olması gerekir ? 
•Tutuklu akifer sözünden ne anlıyorsunuz ?

CEVAPLAR

1)Artezyen kuyusunun açılabilmesi için 3 jeolojik koşulun bulunması gerekir:

Bir artezyen kuyu şematiği .

1) Akifer alttan ve üstten suyun kaçmasını önleyen geçirimsiz birimlerle sınırlanmış olmalıdır;
2) Kayaç istifi, akiferin www.bolcevap.com beslenmesini sağlayacak biçimde genellikle eğimli ve yüzeye çıkmıştır;
3) Beslenme alanında akiferi doldurmaya yetecek kadar yağış olmalıdır.2)Tutuklu akifer hareket kabiliyeti www.bolcevap.com sınırlanmış yer altı su birikimlerini anlatmaktadır.

3) İkinci kuyuda su pompa yardımıyla ilk kuyuda ise kendiliğinden dışarı çıkmaktadır.Çünkü artezyen kuyu eğimli ve basınçlı bir akifer bölgededir. Burada suyun www.bolcevap.com üstündeki ağırlığın oluşturduğu www.bolcevap.com basınç suyu kendiliğinden yukarı çıkmaya zorlamaktadır.Diğer kuyuda ise böyle bir durum söz konusu değildir.Su pompa yardımıyla çıkarılır.
4)Böyle bir yerde fabrika kurulması ve www.bolcevap.com fabrika atıklarının bu şekilde saklanması doğru değildir.Fabrika sızıntıları ve atıkları ile çevre kirliliğine neden olmakta zararlı atıklar yer altı suyunu ve denizi kirletmektedir.Dolayısıyla pek çok canlı bundan olumsuz olarak etkilenecektir.