10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 25

 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI 25.SAYFA

CEVAPLAR

1) Arazideki en dik yamaçlar granit ve andezit türü kayaçlardan oluşmuştur. Çünkü bu kayaçlar aşınmaya karşı daha dirençlidirler.

2) Arazide en az eğimli yamaçlar kireç taşından oluşmuştur. Çünkü kireç taşı kolay eriyebilen bir kayaçtır.

3) Akarsular eğimin en az olduğu yerlerde düzlüklerde alüvyon biriktirir.

4) Ana kaya dik yamaçlarla eteklerdeki toprakların arasında görülmektedir. Çünkü akarsu anakayanın üzerini kaplayan sert ve su geçirimsiz kayaçları aşındıramamıştır.

5) Arazideki aşınma ihtimali yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artmaktadır. En fazla aşınma akarsunun taşıdığı topraklarda daha sonra ise ana kayaç olan kireç taşından oluşan bölgelerde görülecektir.