2015-2016 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI MEB YAYINLARI 131.SAYFA CEVAPLARI

SAYFA(131)

2.


Tanzimat edebiyatı                                       Servet-i Fünun
BENZERLİKLER
§  Batı kaynaklı edebi akımlardan etkilenmesi ve edebi türlerin kullanılması
§  Aruz ölçüsünün kullanılması

 -Roman, hikaye ve şiirde toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi
-Gazeteciliğe önem verilmiştir.
-Divan ed. nazım biçimleri kullanılmıştır.


Edebi tür ve tema

-Roman, hikaye ve şiirde bireysel konuların işlenmesi

-Gazetenin yerini dergi almıştır.

-Batı’ya ait nazım biçimleri kullanılmıştır.
Klasizm ve romantizm
Edebi akımlar


Realizm, natüralizm, parnasizm ve sembolizm


Sade bir dilin kullanılması gerektiği savunulmuştur, edebi sanatlar bakımından zayıf bir dil

Dil ve anlatım


Arapça ,Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır, süslü ve edebi sanatlar açısından zengin bir dil                           ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

1.(D)
   (D)
   (Y)2.Edebiyat-ı Cedide
3.
Halit Ziya-------Kırık Hayatlar
Mehmet Rauf---Siyah İnciler
Hüseyin Cahit Yalçın ---Hayat-ı Muhayyel

4. D
5.İçe kapanık, karamsar bir ruh hali ile bunu besleyen siyasi ortam ve sanat için sanat anlayışının benimsenmesi sebep olarak gösterilebilir.