2015-2016 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI MEB YAYINLARI 129.SAYFA CEVAPLARI

SAYFA(129)

2.REALİZM
3.
Doğru cevap D seçeneği
4.Servet-i Fünun romanları ile romandaki kahramanların Tolstoy ve Flaubert’in romanları ve roman kahramanlarının benzerlik göstermesi, Servet-i Fünun sanatçılarının Batılı roman geleneğini takip edip örnek almalarından kaynaklanmaktadır.

                 SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ (SAYFA 130)

1.ETKİNLİK

a.   SERVETİFÜNUN DÖNEMİNİN SOSYAL YAPISI
Servet-i fünun döneminde tanzimat fermanının ilanından sonra sosyal hayattaki bir takım batı örneği yenilikler genellikle sosyal durumu iyi olan çevrelerde hayatın bir diğer yüzünü oluşturmuştur. Batılı bir yaşam tarzı etkisini eskisine nazaran daha baskın bir şekilde hissettirmeye başlamıştır.

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİNİN KÜLTÜREL YAPISI

Servet-i fünun döneminde gazete yazısı çoğalmasına rağmen dergicilik de ön plana çıkmaya başlamıştır.Batı ile ilişkilerin daha da belirginleşmesi çevirilerin artması batıdaki kültürel ve edebi hareketleri izleyen sanatçı sayısının çoğalması kültürel hayatın daha da zenginleşmesini sağlamıştır

SERVET- İ FÜNUN DÖNEMİNİN SİYASİ YAPISI

2. Abdülhamid’in osmanlı rus savaşın bahane ederek mebusan meclisini kapatı baskıcı ve sansürcü bir yönetimi benim istihbaratcılık korkutucu boyutlara ulaşması bu dönem sanatçılarını siyasi ve sosyal konulardan uzaklaşmaya sevk etmiş sanatta estetiklik bireyselliğin benimsenmesine sebep olmuştur

b.Verilen özellikler Servet-i Fünun sanatçılarının karamsar, bunalımda ve toplumdan uzak olmalarına sebep olmuştur.

1.a.
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
Romantizm

Realizm

Parnasizm

SembolizmHalit Ziya
Aşk-ı Memnu

Tevfik Fikret
(Yağmur)
Cenap Şehabettin
(Elhan-ı Şita)

Cenap Şehabettinb.Yukarıdaki şemaya göre Servet-i Fünun Edebiyatının kaynağı Batı’dan gelen edebi etkilerdir.

2.ETKİNLİK

Servet-i Fünun Edebiyatının sizde çağrıştırdıklarını belirtiniz.