2015-2016 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI MEB YAYINLARI 161.SAYFA CEVAPLARI

ANLAMA YORUMLAMA
(SAYFA 161)
1.


Başka Milletler
Muhabereyi…
Ya Vedud
tema
Bilimsel gelişme
Türk askeri
Ya Vedud
Dil ve an
Sade,açık
Sade,açık
Sade,açık
Yazılış amacı
bilgilendirmek
bilgilendirmek
bilgilendirmek
türü
makale
fıkra
sohbet
2.Biraz Daha Hakikat ve Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi adlı metinlerde toplumsal yönü bulunmayan temalar ele alınmış, ağır dille işlenmiştir.
“Başka Milletler Ne Yapıyor?” adlı metin ise milli bilinci ele almış ve sade bir dille işlenmiştir.Yapı bakımından her üç metinde de birim olarak paragraf kullanılmıştır.
3.Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinin en belirgin ayırıcı özelliği sosyal, tarihi, fikri ve ilmi temaları sade bir dille, doğal bir söyleyişle ifade etmeleridir.
4.Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ele alınan milli ve milliyetçi anlayış çerçevesindeki ana fikirler günümüzde de ele alınmaktadır.
5.Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ele alınan ana fikirlerden biri etrafında bir yazı kaleme alınız.
6.Milliyetçilik ilkesi, toplumu ve devleti, bir arada tutması, bir bütün haline getirmesi yönüyle çok önemli bir işleve sahiptir.