2015-2016 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI MEB YAYINLARI 166.SAYFA CEVAPLARI

SAYFA 166
ANLAMA-YORUMLAMA

1.a)
  • "Vatan" şiiri hece ölçüsü ve sade dille yazılması, didaktik olması ve fikrin ön planda olması sebebiyle milliyetçi edebiyat anlayışına uygundur.
  • "Bülbül" adlı şiir ses ve musikisiye önem vermesi, sanatlı ve süslü bir dil kullanması sebebiyle saf (öz) şiir anlayışına uygundur.
  • "Kocakarı ile Ömer" adlı şiir ise halkın inanç değerlerinden birini işlemesi, aruzla yazılması dolayısıyla manzum hikaye anlayışına uygundur. 
b) Vatan şiiri Ziya Gökalp'e
Bülbül > Ahmet Haşim
Kocakarı ile Ömer > M.Akif Ersoy'a aittir.

2. Kendinizi hangi sanat anlayışına neden yakın hissediyorsunuz? Açıklayınız.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 
1. (Y) , (D) , (Y)
2. .........Mehmet Akif ERSOY, ......SAFAHAT
3. E şıkkı
  • 4. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirler
  • saf (öz) şiir
  • halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler

SADE DİL VE HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILMIŞ ŞİİR