2015-2016 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI MEB YAYINLARI 152.SAYFA CEVAPLARI

                                               2.ÖĞRETİCİ METİNLER
(SAYFA 152)
                                                       HAZIRLIK
1.Hedeflenen okuyucu kitlesi ve amaçlar, öğretici metinlerde dilin göndersgesel işleviyle kullanılmasına, sebep olmaktadır.
2.Milli Edebiyat Döneminin sosyal ve siyasi şartları bu dönemdeki öğretici metinlerin milli, milliyetçi, tarihi, ilmi konuları işlediğini göstermektedir.
3.Bir toplumu millet yapan temel özellikler, dil ve kültür birliğidir.
4.Yaşayan Türkçe ve konuşma dili ifadeleri, döneminde konuşulan, yazılan, edebi dil ve günlük dil anlamlarını belirtmektedir.