2015-2016 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI MEB YAYINLARI 96.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI

3. COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METINLER (ŞiiR) VE MENSUR ŞiiR
SAYFA 96
Hazırlık
1.Verilen dörtlük bir resimle ifade edilebilir. Verilen dörtlükte yapılan betimlemeler, okuyucunun zihninde canlanan bir görüntüye sahiptir. Bu nedenle Servet-i Fünün Döneminde "resim gibi şiir yazma" anlayışı oldukça hakimdir.
2. Bir dönemde yazılan şiirlerin kendilerinden önceki dönemlere ait şiir şekillerinden farklı olması, birtakım yeni. edebi türlerin şiire girdiğinin bir göstergesidir .

YAĞMUR( kafiye-redif-ritim-ölçü)

 •   1.birim :    "âz" zengin uyak 

 •  2.birim:   "ır" redif , "laş" zengin uyak     

 •  3.birim    "ir" tam uyak 

 • (4.birimde  kulak için kafiye anlayışına göre "eb/ep" TAM UYAK )

 •   5.birim  "emin" zengin uyak 

 • 6.birim   "ere" zengin uyak

 • 7.birim   "bi" tam uyak

 •   8.birim  "âh" zengin uyak 

 •  9.birim  "pek" tunç kafiye

 • 10.birim   "nin" zengin uyak          

 • 11.birim   "âz" zengin uyak

EK BİLGİ: Şiirde sese, müzikaliteye önem veren Servet-i Fünun şairleri "kafiye kulak içindir." anlayışını benimsemişlerdir. 
KULAK İÇİN KAFİYE NE DEMEK? Yazılışı (Arap harflerine göre)  birbirini tutmayan fakat aynı sesi veren kullanımlar da kafiye olarak kabul edilmiştir.Yabancı sözcüklerin Türkçe söylenişi esas alınmış ve buna göre kafiye yapılmıştır.