2015-2016 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI MEB YAYINLARI 148.SAYFA CEVAPLARI

  İNCELEME(SAYFA 148)
1.METİN
1.OSMANLI DEVLETİ’NDE DÜŞÜNCE AKIMLARI


Batıcılık
Osmanlıcılık
İslamcılık
Türkçülük

Ortaya Çıkış sebepleri

Batının Osmanlı karşısında bilim,teknik,fen ve sanat alanlarında önde olması
EDEBİYAT FATİHİ
Osmanlı’nın etnik yapısının farklı olması, Fransız İhtilali sonucu milliyetçilik akımından etkilemesinin istenmesi, ülkede iç-dış isyanların olması, devletin toprak kaybetmesi

Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panislamizm düüncesi,ülkelerin bağımsızlık mücadelesi vermesi,siyasi otorite kurulmak istenmesi

BalkanSavaşları sonucunda Osmanlıcılık fikrinin geçerliliğini kaybetmesi,azınlıkların
Osmanlı’dan ayrılması
EDEBİYAT FATİHİ

amacı

Batıyı fen ,teknoloji,bilim ve sanat alanlarında örnek alarak ülkenin kalkınmasını sağlamak

Ülkedeki bütün etnik grupları ayrım gözetmeksizin Osmanlı milleti olarak görmek,devletin menfaati doğrultusunda birleşmek

İslamın değerlerine bağlı kalmak,öze dönmek, din çatısı altında birleşmek

Farklı coğrafyalardaki Türkleri Osmanlı bayrağı altında birleştirmek


Temel düşüncesi
Batı seviyesine çıkmak

Osmanlının eski ihtişamlı günlerine geri dönmek

İslamın temel düşüncesinin ilericilik olduğu, çalışmayı ve gelişmeyi emrettiği bütün Müslümanların kardeş olduğu

Dilde,dinde,vatanda,ülküde birlik düşüncesi
edebiyatfatihi.blogspot.com
temsilcileri
Abdullah Cevdet,Tevfik Fikret,Celal Nuri
Jön Türkler
Namık Kemal,Ziya Paşa,Agah Efendi,Ali Suavi
M.Akif Ersoy,Said Halim Paşa,M.Şemseddin Günaltay
Ziya Gökalp,M.Emin Yurdakul,Enver Paşa,Nihal Atsız
2.a.Verilen cümleler göre, ortaya çıkan düşünce akımları "ulus devlet’’ anlayışı etrafında birleşmektedir.
b."İhtiyaç’’sözcüğü, döneminin buhranlı ortamında devleti ayakta tutup varlığını devam ettirmesini sağlamak amacıyla düşünce akımlarının ortaya çıktığını göstermektedir.