9.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI SAYFA 19 (yeni baskıya göre güncellendi)

SAYFA 19Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Edebî Metinler şemalasından hareketle bir­inci grup Malazgirt Ululaması metnini, ikinci grup Kiralık Konak metnini, üçüncü grup Oğuzata metnini ifade şekilleri bakımından inceler. Grup sözcüleri, kendi gruplarının incelediği metnin anlatım yolları hakkında bilgi verirler.
Malazgirt Ululaması : MANZUM , COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİN
Kiralık Konak : MENSUR (DÜZYAZI) ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİN
Oğuzata  : MANZUM : GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİN (TİYATRO)