Home » » 9.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI SAYFA 21 (yeni baskıya göre güncellendi)

9.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI SAYFA 21 (yeni baskıya göre güncellendi)9.sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB sayfa 20 2015-2016 
SAYFA 21

 
İÇERİKLERİMİZİ KOPYALAYIP HİÇBİR ŞEKİLDE KENDİ SİTENİZDE YAYINLAYAMAZSINIZ.. 

Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Güğüm, ikinci grup cazgır metinlerinin yazıldıkları dönemlerin İlmî, felsefi, teknik, siyasi ve sosyal gerçekliğinden nasıl yararlandığını tartışır. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılır.

Güğüm adlı metinde sosyal gerçeklik ön plandadır. Bunun yansıdığı ifadeler şunlardır :

Haksızlıklar, bizim evde de gırla idi. Üç kardeş çocuğundan biri hizmetkâr, öteki serseri, beriki zengin eczacıydı.Evime dönmedim. Zaten dönemezdim. Vapur da yoktu. 

Cazgır adlı metinde de sosyal gerçeklik ön plandadır.Bunun yansıdığı dizeler şunlardır :
vur ha vur vur davul baş pehlivan havası çıksın bekir osman mestanoğlu dülger ahmed vur ha vur vur davul gürlemenin sırası davran bre pehlivan ha ömrüne bereket ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret davran deli fişek karayel fırtınası çığlar devirip yenmenin güreşmenin ustası vur ha vur vur davul dağları taşları titret 

1. cazgır ve Kırkpınar Güreşleri (Sarayiçi) isimli metinler arasındaki farklı ve ortak noktalar nelerdir? Tartışınız. Tartışma sonuçlarından bir poster oluşturarak sınıfın duvarına asınız.
Ortak yanı her iki metinde de Kıkpınar güreşleri konu alınmış, aynı gerçeklik ifade edilmiştir.
Metinlerin farklı noktası ise şudur : İfade biçimleri farklıdır. Şiirde gerçeklikten yararlanırarak edebi metin oluşturulmuş , düz yazıda ise gerçeklik doğrudan ifade edilmiştir.

2. Daha önce edebî metin konusunda işlemiş olduğunuz Malazgirt Ululaması adlı şiirin hangi bilim ya da bilgi dalının sonuçlarından faydalandığını belirleyiniz. Buradan hareketle cazgır isimli şiirin hangi bilim dalının sonuçlarından faydalandığını sözlü olarak ifade ediniz.

 TARİH BİLİMİNDEN FAYDALANMIŞTIR. CAZGIR İSE HEM TARİH HEM DE SOSYOLOJİDEN...

3. Malazgirt Ululaması, Oğuzata, Güğüm ve cazgır isimli edebî metinlerin her birinde anlatılanları birer kelime veya kelime grubuyla genel olarak ifade edebilir misiniz? Bu kelime veya kelime grubunun (tema) edebî eserin oluşmasındaki rolü üzerinde düşüncelerinizi ifade ediniz.

Metni oluşturan anlamlı dil birlikleri tema etrafında birleştirilir.

4. Malazgirt Ululaması, Oğuzata, Güğüm ve cazgır isimli edebî metinlerde anlatılanlar belirli kişi, zaman, mekân, olay veya durumlarla ilişkili olduğu hâlde farklı dönemlerde değişik kesimlerden insanları etkilemesinin sebebi ne olabilir? Bu durum edebî eserin hangi yönünü gösterir?

■ Edebi eserler evrensel duyguları işler.
, >• Anlama Yorumlama

1. Yandaki şemadan hareketle yazar ve okuyucunun ortak paydalarının, eserin anlaşılırlığını nasıl etkilediğini, okuduğunuz eserleri de göz önüne alarak açıklayınız.

Şemada Edebi dilin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre yazarın dili ve deneyimi ile okurun dili ve deneyiminin buluştuğu ortak dili ve  deneyiminin sonucunda EDEBİ DİL OLUŞMAKTADIR.Başka bir şekilde okurun bilgi ve birikimi bir yazarın dili ve deneyimi ile oluşturduğu metni anlamasına olanak kılar. Yoksa o eser anlaşılmaz kılar.

2. Şiir, hikâye, roman veya günlük yazmaya neden ihtiyaç duyarsınız? Sözlü olarak ifade ediniz. 

Kendini ifade etmek isteği duyduğu için ...İletişim insanlar büyük bir ihtiyaçtır.
Dil, niçin tek başına bir edebî metin gerçekleştir­meye yetmez? Sözlü olarak ifade ediniz.
Çünkü bir edebi metin bir bütündür. Dış dünya ve insana özgü her türlü gerçekliği duygu ve düşünce unsurlarıyla bir araya gelerek edebi metni oluşturur.

diğer sayfalar için tıklayınız
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap