MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 2

MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi)
I.İLETİŞİM
HAZIRLIK
SAYFA 2
1. Sınıf içerisinde yazmadan, konuşmadan, işaretleşmeden, birbirinize bakmadan iki dakika oturunuz.Bu sürede neler düşündüğünüzü arkadaşlarınıza anlatınız...
İLETİŞİMSİZLİK insanı yalnızlığa iter ve bu da katlanılacak bir durum değildir.
2. Tarih öncesi devirlerde, insanların mağara duvarlarına ne amaçla resim çizmiş olabileceğini
tartışarak belirleyiniz.

Tarih öncesi devirlerde insanlar yaşadıkları devrin özelliklerini kendi duygu ve düşüncelerini kendilerinden sonra gelecek nesillere aktarmak için  yani kendilerinden sonra gelen insanlarla da iletişim kurabilmek için mağara duvarlarına resimler yapmışlardır.
3. insan dışındaki  canlılar arasında bir iletişim sağlanıp  sağlanmadığını  söyleyiniz.
İnsan dışındaki diğer varlıklar da gerek çıkardığı seslerle gerekse yaptığı hareketlerle  içgüdüsel olaraka kendi aralarında iletişim kurarlar.
4.Atatürk “Basın, milletin müşterek sesidir.” sözüyle ne anlatmak istemiştir?
Gerek yazılı gerek görsel basının en önemli kitle iletişim araçlarından olduğunu belirtmiştir.
5. Sınıfa bir kara yolu haritası  getirerek bu harita ile nasıl bir iletişim sağladığını anlatınız.
Harita ile haritadan yararlanan insan arasında bir iletişim vardır.İnsanlar gitmek istedikleri yolun cevabını haritalardan alırlar.