MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 24

SAYFA 24

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermez? 

A) Dil birliğinin, toplumu oluşturan temel özelliklerden biri olması 

B) Bir toplumun dilinin; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içe geçmesi 

C) Dilin, toplumun bireyleri arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirmesi 

D) Dilin, toplum hayatında değişmeyen kurallar bütünü olması 
E) Dilin, toplumun manevi ve kültürel değerlerini muhafaza etmesi 

www.edebiyatfatihi.net

4. I. Dil, kültürün en büyük aktarıcısıdır. 

II. Dil, geçmişle günümüz, günümüzle gelecek kuşaklar arasında köprüdür. 

III. Dil, kültürü; kültür de dili şekillendirir. 

IV. Kültür ve dil, kimliğin en önemli belirleyicisidir. 

V. Dil ve kültür, değişik milletleri birbirine bağlayan değerler bütünüdür. 
Yukarıdaki cümlelerden hangisi dil ve kültürün özelliklerinden değildir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 5. Kültür kendi başına bir nesne, elle tutulabilir bir şey değildir. Daha çok etkileşim içindeki insanlar tarafından yaratılır ve aynı zamanda gelecekteki etkileşimleri belirler. Kültür, insanların iletişim kurma, bunu sürdürme ve hayata ilişkin tutumları konusundaki bilgilerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede rehber aldıkları anlamlar dokusudur. 

Yukarıdaki paragrafta kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine deâinilmemistir? 
A) Kültürün insanların birbirleriyle iletişiminden doğduğuna 

B) Kültürün insanların hayat ile ilgili bilgilerini geliştirmede bir vasıta olduğuna 

C) Kültürün insanların düşünerek ürettikleri değerler bütünü olduğuna 

D) Kültürün bugünü belirlediği gibi gelecekteki kuşakların birbirleri arasındaki uyumunu da sağladığına 

E) Kültürün insanların davranışlarını anlamlandırdığı değerler bütünü olduğuna 
6) Günümüzde farklı toplumlara ait insanlar birbirleriyle oldukça çabuk ve kolay iletişim kurabilmektedir. Televizyondaki dizilere bakıp kendi yaşamımızı Batı yaşama biçimiyle özdeş görebilir, bir sokak kahvesinde bir Avrupalı ve Amerikalıyla yüzeysel bir dostluğu kolayca başlatabiliriz. Bunu onlarla aramız­da “aynılık” zannederiz. Oysa birlikte yaşamaya başlayınca kültürel farkların köklerinin sinir sistemimize ve onun belirlediği dünyayı algılayış biçimine kazınmış olduğunu görürüz. 

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdaki yargılardan hangisidir? 
A) Günümüzde televizyonlar toplumları birbirine yakınlaştırmıştır. 

B) Televizyonlardaki diziler kendi yaşantımızı Batı yaşam biçimiyle özdeş hâle getirmiştir. 

C) Bizimle Batılılar arasında kültürel farklılıklar kalmamıştır. 

D) Kültürler ait olduğu toplumun genlerinde kendini hissettirir. 
E) Günümüz insanları birbirleriyle çabuk iletişim kurarlar. 

YASAL UYARI VE İLETİŞİM

Yasal Uyarı: Sitemiz, kanunen 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili kanun, "site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur" prensibini içerir. Bu nedenle www.bolcevap.com bloğu uyar-kaldır anlayışıyla yönetilmektedir. İlgili içeriklerin telif hakkı durumları için bolcevap.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Telif hakkı içeren içerikler 7 (yedi) işgünü içerisinde paylaşımdan kaldırılır.