MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 4

MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI 4.SAYFA CEVAPLARI

SAYFA 4:
1."Sürekli İletişim İçindeyiz" metnine göre iletişim her türlü anlam alışverişine denir.
2. “Sürekli İletiŞim İçindeyiz” metnine göre iletiŞim, hangi durumlarda gerçekleŞmektedir?
Metne göre iletişim sadece insanların karşılıklı konuşmalarıyla gerçekleşmediği konuşmadan da iletişimin gerçekleştirilebileceği dile getirilmiştir
3. Dille gerçekleşen iletişim ile diğer iletişim türleri arasındaki farklılıkları belirtiniz.
İnsan bir durumu,olayı,olguyu en iyi dili sayesinde anlatır.Bu yüzden dille gerçekleştirilen iletişim resim,işaret ve diğer yollarla gerçekleştirilen ileişimden daha kullanışlıdır.
1. ETKİNLİK
< İletişimin niçin gerekli olduğunu tabloya yazınız.
Çünkü insanlar anlaşmak zorundadır.

Çünkü hayatın akışını sağlar.

Çünkü insanlar arasında gelişmeyi sağlar.

Çünkü insanlar iletişim sayesinde gelişir

ÇÜNKÜ İLETİŞİM ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR...