MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 5

5.SAYFA

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki fotoğrafta iletişimin hangi türü kullanılmaktadır?
Fotoğrafta eğitmen yunuslarla el işaretleriyle iletişim kurmaktadır.
3.ETKİNLİK

İLETİŞİM ÖĞELERİ
Gönderici (Kaynak): İletiyi hazırlayan, gönderen kişi.
Alıcı ( hedef): İletinin gönderildiği kişi.
İleti(Mesaj): Gönderilmek istenen bilgi,düşünce,duygu ve benzerinin kanal aracılıyla şifrelenmesidir.Bu şifre genelde dildir.
Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç.
Örneğin, ses dalgaları. Hava yolu...
Bağlam: İetişimin gerçekleştiği ortam

Kod: İletişimin dil biçimi halinde düzenlenmesi, şifrelenmesidir. Nesneler sözcükler halinde kodlanır.