11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI-2

………………… LİSESİ 11.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARIDIR.
ADI:                                           SINIFI:                                           PUAN:
SOYADI:                                  NUMARASI:
                                                                                           

                          KASİDE                                                      
Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır                           
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

         Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasınd
          Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır

         Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
         Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır
                                                      ….(NEDİM)
 
HÜRRİYET KASİDESİ
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
    Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

 Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten
                 ….(NAMIK KEMAL)
1-Yukarıdaki metinlerden hareketle Divan edebiyatı şiiri ile Tanzimat edebiyatı şiirini yapı,konu,dil,bireysellik,toplumsallık ve hitap edilen kitle bakımından karşılaştırınız.Ulaştığınız sonuçları maddeler halinde yazınız.(10p)

2-Aşağıdaki ilkleri yazarlarıyla birlikte doğru olarak yazınız.(10p)
İlk psikolojik roman:
İlk çeviri roman:
Yazılan ilk tiyatro eseri:
İlk pastoral şiir:
İlk yerli roman:
3-Araba Sevdası  romanıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgileri yazınız.(10p)
Ana Kahraman:
Temel çatışması:
Teması:
Yazarı:

Etkilendiği akım: