Hz. Muhammed ve arkadaşları Medine’ye geldiklerinde yapılacak en önemli işlerden birinin eğitim öğretim olduğunu düşündüler. Niçin?

Hz. Muhammed ve arkadaşları Medine’ye geldiklerinde yapılacak en  önemli işlerden birinin eğitim öğretim  olduğunu düşündüler. Niçin?
 www.bolcevap.com din kültürü editörü tarafından hazırlanmıştır. ÇALMAYIN !!!Hz. Peygamber (asm)  bir hadisinde kendi görevinin mahiyetini şöyle açıklamıştır:
"Allah beni bir muallim olarak göndermiş bulunuyor."Dolayısıyla gönderildiği toplumu eğitim ve öğretime tâbi tutmak onun peygamberlik görevleri arasında bulunmaktadır. Kur'an'ın ve Hz. Peygamber (asm)'in teşviki, Müslümanlar arasında yazıya, ilme rağbeti ve öğrenme arzusunu artırmıştır. Onun döneminde insanlar bir şeyler öğrenmek için kendisinin ve diğer öğretmenlerin yanına gelmeye başlamışlardır.