İlk vahyin oku emriyle başlamasının nedenleri neler olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

İlk vahyin oku emriyle başlamasının nedenleri neler olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 www.bolcevap.com din kültürü editörü tarafından hazırlanmıştır. ÇALMAYIN !!!


Bu ayetler, Hz. Peygamber'e inen ilk vahiy olup Peygamber'e ve onun şahsında tüm müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir. İlk vahyin "oku" emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve ilmin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.