MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 34

9.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB , 
SAYFA 34

1. Yukarıdaki metinlerden günümüze göre değişikliğe uğrayan ve aynı kalan kelimeleri bulunuz. Değişikliğe uğramış kelimelerde ne tür farklılıkların meydana geldiğini belirtiniz.
2. Türk kelimesinin ilk defa hangi yüzyılda ve hangi metinde kullanıldığını söyleyiniz.

3. Metinlerden hareketle Türk dilinin tarihî gelişimi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Metinlerden hareketle Türk dili  zaman içerisinde değişime uğramıştır. Bazı sözcükler günümüzde kullanımdan düşerken bazıları da ses değişiklikleriyle günümüze kadar gelmiştir. Türkçenin ilk yazılı kaynağı Göktürk Yazıtlarıdır.

4. Göktürk Yazıtları'ndan alınan metindeki kelimelerden bugün hangileri kullanılmaktadır? Bu kelimelerin ses ve anlam bakımından bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını belirtiniz.

ÖZÜM , BİLİR , BİLMEZ , YAŞAR , KİŞİ , KAŞI 

1. ETKİNLİK


■ Aşağıdaki metinden hareketle Türk dilinin tarihî dönüm noktalarını belirleyiniz.
  • ANADOLU'YA GÖÇ 
  • İSLAMİYET' İN KABULÜ
  • COĞRAFİ FARKLILIKLAR
  • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
  • DİL DEVRİMİ (1928)