MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 45

9.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB 
yeni baskıya göre yepyeni cevaplarSAYFA 45
1. “Çok, hanımeli, Çanakkale, Atatürk” kelimelerinde ünlü uyumları niçin aranmaz?
ÇOK TEK HECELİ 
HANIMELİ  , ÇANAKKALE , ATATÜRK BİRLEŞİK HECELİ OLDUĞU İÇİN ARANMAZ

2. “Elma, anne, çamur, tavuk” kelimeleri Türkçe oldukları hâlde ünlü uyumlarına niçin uymaz?
Bu sözcükler zaman içinde ses değişikliğine uğradıkları için uymaz...
elma : alma
anne : ana
çamur : çamır
tavuk : tabık 

3. Tablodaki ekleri aldığında ünlü uyumlarına uyan ve uymayan kelimeler yazınız.4. “f, h, j” sesleri Türkçe kelimelerde bulunmaz. Bu seslerin bulunduğu kelimeleri bugün Türkçe olarak algılamanızı neye bağlıyorsunuz?
Bu seslerin bulunduğu sözcükler günlük hayatta kullanıldığından Türkçe algılanır.

5. Türkçede kelime başında birkaç istisna dışında “c, ğ, l, m, n, p, r, ş, v, z” sesleri bulunmaz. “Limon, rıza, ramazan, lazım” kelimelerinin Anadolu'nun bazı yörelerinde “ilimon, ırıza, ıramazan, ilazım” şeklinde söylenmesinin bu kuralla ilgisini açıklayınız.

Bu sözcükler halk dilinde değişikliğe uğrayarak Türkçe ses yapısına uygun hale getirilmiştir.