MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 37

9.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 2015-2016 

SAYFA 37

1.       ETKİNLİK
    İki grup oluşturulur. Gruplardan biri Batı Türkçesinin, diğeri ise Kuzey-Doğu Türkçesinin gelişim evrelerini araştırır ve gruplar araştırma sonuçlarını sınıfa sunar.
2.       ETKİNLİK
     Aşağıdaki eserlerin, Türkçenin hangi tarihî dönemine ait olduğunu yazınız.Anlama ve Yorumlama
1. Göktürk Yazıtları'nın Türk yazı dili açısından önemini açıklayınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ 

2. Anadolu Selçuklularında resmî dilin Farsça, bilim dilinin Arapça olmasının Türkçe üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu belirtiniz.

Dilimize Arapça ve Farsça'dan çok sayıda kelime girmiştir...1. ETKİNLİK

 “Atatürk ve Dilimiz” metninden hareketle Atatürk'ün Türk dili ve Türk Dil Kurumu ile ilgili düşüncelerini belirleyiniz

  • Türk Dil Kurumu Türkçe’nin özleşmesi yolunda büyük çalışmalar yapmaktadır. 
  • Türk Milleti dünya milletleri arasına Türk dili ile girecektir. 
  • Türkçe’nin hakkettiği yere gelmesi için tüm kuruluşların duyarlı ve özenli olması gerekmektedir. 
  • Dil en önemli kültür ögesidir, ona önem vermeliyiz. Bu çalışmaların sonunda elbette olumlu sonuçlar çıkacaktır. 
  • Türk Dil Kurumu’nun yaptığı çalışmalar sonunda saptanan terimlerle eğitim yapılması ve eserler ortaya konması Türk Dil Kurumu’nun büyük başarısıdır. 
  • Türkçe yeni harfleriyle daha zengin ve anlamlı bir dil olacaktır. 
  • Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarının değeri kendini göstermektedir. 
  • Bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti diline de sahip çıkacaktır.