MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 48

9.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB ,
SAYFA 48
ÖLÇME DEĞERLENDİRME DEVAMI4 Topraktık avuç büyüklüğünde bin kez çatlıyorduk. 
Pınardık, bir parmak suyumuz bin kez kesiliyordu. 
Ağaçtık, bin kez kuruyorduk, kabuklaşıyorduk. 
Doğanın koyaklarına bakıyorduk, oraları bile yeşilsizdi. 
Bir tutam yeşillik bulamıyorduk. 

Yukarıdaki dizelerde kaç ses olayı vardır? 
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz benzeşmesi” kuralına uyulmamıştır? 
A) Bardaktaki suyu dökmeden bana getir. 

B) Yeni aldığı kitapları dikkatlice kitaplığa yerleştirdi. 

C) Olayı ona da başdan sona anlat. 
D) Bu konuyu onunla ne zaman görüşecektiniz. 

E) Gözlerinde yayılan sevinç parıltısı gönlünü almaya yetti. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hece (ünlü) düşmesi” vardır? 
A) Elini hafifçe omzuma koydu, kulağıma eğildi. 
B) Konuşma tarzında hafif bir farklılık var. 

C) Fıskiyeden sıçrayan damlacıklar yoldan geçenleri serinletiyordu. 

D) Sinemaya olan sonsuz sevgisi bizi yakınlaştırıyordu. 

E) Aydan akan büyünün sıcaklığı ile ruhlarımız dolmuştu. 

7. “Renk” ve “yaprak” kelimelerine ünlü ile başlayan bir ek getirdiğimizde, kelime sonundaki “k”ler “g” ve “ğ”ye dönüşmektedir. Bu durumun, Türkçenin hangi özelliğinden kaynaklandığını aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

SÜREKSİZ SERT ÜNSÜZLERE (P-Ç-T-K) ünlü ile başlayan ek gelmesinden kaynaklanmaktadır.

8) Tablodaki kelimelerin kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumlarına uygunluklarını inceleyiniz. İlgili bölüme bu incelemeden elde ettiğiniz sonuçları yazınız.