MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 43

9.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB 
YENİ BASKIYA GÖRE YEPYENİ CEVAPLAR
SAYFA 43                             www.edebiyatfatihi.net

1. Metnin ilk cümlesinde geçen ünlüleri bularak gruplandırınız.

Hikayeci Sait Faik için anlatılan bir anekdot vardır. Kendisinin iyicene tanındığı yıllarda bir başka yazar daha türemiş. 
İ > ince , dar , düz
a : kalın , geniş , düz
e : ince , geniş , düz
o : kalın , geniş , yuvarlak
ü: ince , dar , yuvarlak 
ı: kalın ; dar , düz
2. Hikâyede geçen ünsüzleri bularak gruplandırınız.

3. Hikâyede kalınlık-incelik (büyük ünlü) ve düzlük-yuvarlaklık (küçük ünlü) uyumuna uymayan ekleri ve kelimeleri bularak uyumsuzluğun sebeplerini söyleyiniz.

-gil, -ken, -leyin, -mtırak, -yor ekleri büyük ünlü uyumunu bozar.-yor ve -ki eki küçük ünlü uyumunu bozan eklerdir.

BU AÇIKLAMALAYA GÖRE HİKAYEDEKİ UYMAYAN EKLERİ BULUNUZ.
ÖRNEĞİN MALİYE , GELİYORLAR , GÖRÜYORLAR , SANKİ ,PİŞİYOR, SABAHLEYİN , DİYORLAR sözcükler büyük ünlü uyumuna UYMAZ.4. Ünlü uyumlarının söyleyişe ne gibi etkileri olduğunu açıklayınız.

Ünlü uyumları söyleyişi akıcı ve uyumlu hale getirir.

5. “Hayatı Tanımak” metninde yardımcı ses (kaynaştırma sesi) alan ve hece düşmesi olan kelimeleri gösteriniz.

kaynaştırma harfleri Y-Ş-S-N 
Metinden örnekler:
kendi-s-i-n-in
ara-s-ı-n-dan
atış-ma-y
bu-n-u

hece düşmesi olan kelimeler

bahseden , fikrini ,çevreyi, yanlışın .... gibi sözcüklerde vardır.1. ETKİNLİK

■ Türkçedeki ses olaylarıyla ilgili kuralları araştırmak üzere sınıfta beşerli gruplar oluşturulur.
Gruplar araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaşır.
TÜM KURALLAR İÇİN SLAYTIMIZA GÖZ ATIN...TIKLAYINIZ 

2.etkinlik

■ Tablodaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz.