Sürekli ağlayan bebeğe-çocuğa dualar

Sürekli ağlayan bebeğe-çocuğa dualar
www.bolcevap.com din kültürü editörü tarafından hazırlanmıştır. ÇALMAYIN !!!

"Euzü bi kelimatillaha't-tammati min gadabihi ve şerri
ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun."

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi
 ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.’’

“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka”

"Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyil-azim" (500 kere)

‘’Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve âla âli seyyidina Muhammed’.(Salavât-ı Şerife-100 kere)

''Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. 
Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. 
Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah.
 Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. 
Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah. (Sabah 3 kere)''
 
"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Fatiha, Âyet-el kürsi ,Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri  7’şer defa