2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 95


2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY ÖLÇME DEĞERLENDİRME 95.SAYFA
3-B
4-A
5-E
6-A
1. Nüfus sayımlarının sonuçlarından nasıl yararlanılır?

Devletin tüm yatırımları ve planlamaları  nüfüsun özelliklerine göre ayarlanır.Devlet istatistik enstitüsü nüfüsa göre istatistikler çıkarır. Bu istatistikler nüfusun niteliği ve niceliği hakkında bilgiler verir. Ülkeler de geleceğe dönük planlamalarını bu istatistiklere göre yaparlar.

2. Dünya nüfusunun ikiye katlanma süresinin geçmiş yıllara oranla kısalmasının en önemli nedeni nedir?

Tıp Bilimindeki gelişmeler : Tıp bilimindeki gelişmelere bağlı olarak doğum oranlarının artması ve ölüm oranlarının azalması nüfus artışına yol açmıştır.
Tarımdaki Gelişme ve Endüstrileşme : Tarım ve endüstri alanındaki gelişmelere yaşam koşullarının iyileşmesini sağlamıştır. Böylece kötü beslenmeden kaynaklanan ölümler azalmıştır.
Teknolojik Gelişmeler : Teknolojik gelişmeler, yaşam koşullarını iyileştirerek, nüfus artışına dolaylı olarak etki eder.
3. Nüfus yapısı ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Bir yerde yaşayan insan sayısı, cinsiyet dağılımı, çalışan-çalışmayan durumu vb konular anlaşılır. Nüfus yapısını ile Demografi bilimi inceler.

4. Bir ülkenin eğitimli nüfusunu bilmek neden önemlidir?
Ülkelerdeki nüfusun ve okur-yazar oranının yüksek olması önemli değildir. Önemli olan, nüfusun eğitilmiş olmasıdır. Kişilerin ilkokuldan-üniversiteye kadar iyi bir örgün eğitimle eğitilmesi gerekir. Devlet nüfusun eğitim özellikleri ile ilgili bilgileri kullanarak doğru planlama ve yatırımları yapar. Bu sayede ülke kalkınmasını sağlayabilir.Eğitimli nüfusu bilmek ülkenin gelişmişlik düzeyini bilmek için önemlidir.

5. Göç nedenleri, zamana göre değişmekte midir? Gerekçeleri neler olabilir?

Eski zamanlarda göçün nedenleri daha çok doğal afetler, iklim koşulları, geçim zorlukları, savaşlar gibi nedenlerdendi. Günümüzde de bu nedenler geçerliliğini korumakla birlikte bu nedenlere yenileri etkilenmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek yaşam standartları, teknolojik gelişmeler, beyin göçü vb.

6. Göçün mekânsal etkileri nelerdir?

◾ Göç alan yerlerde sağlıksız yapılaşma ve gece kondu semtleri ortaya çıkmıştır.
◾ Sanayi kuruluşları yerleşim alanları içinde kalmıştır.
◾ Yol, su, elektrik başta olmak üzere alt yapıda yetersizlikler ortaya çıkmıştır.
◾ Trafik ve çevre kirliliği artmıştır.
◾ Göçler, göç edilen yerlerde kültürel çeşitliliğe neden olmuştur.
◾ Yeşil alanlar tahrip edilmiş, yapılaşmaya açılmıştır.
◾ Sosyal sorunlar büyümüştür.

7. Nüfusun nitelik ve niceliklerini, nüfus sayımları ile öğrenmek devletler için neden önemlidir?

Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanır. Bu ülkelerde bir taraftan aile planlaması ile nüfus artış hızı düşürülmeye bir taraftan da nüfusun nitelik ve niceliği iyileştirilmeye çalışılmıştır. Nüfus politikaları ile ülkeler; nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılımını bilinçli olarak değiştirmeyi hedeflemektedir.
YASAL UYARI VE İLETİŞİM

Yasal Uyarı: Sitemiz, kanunen 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili kanun, "site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur" prensibini içerir. Bu nedenle www.bolcevap.com bloğu uyar-kaldır anlayışıyla yönetilmektedir. İlgili içeriklerin telif hakkı durumları için bolcevap.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Telif hakkı içeren içerikler 7 (yedi) işgünü içerisinde paylaşımdan kaldırılır.