“Salih amel”in anlamını araştırıp Kur’an-ı Kerim’den salih amel ile ilgili iki ayet bulunuz.

 “Salih amel”in anlamını araştırıp Kur’an-ı Kerim’den salih amel ile ilgili iki ayet bulunuz.
 www.bolcevap.com din kültürü editörü tarafından hazırlanmıştır. ÇALMAYIN !!!Salih amel (Amel-i salih) nedir?

İyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlas ile yapmış olduğu davranışlar.

"Amel", iş manasına gelir. "salih" ise, elverişli, yararlı, yarayışlı demektir. Dolayısıyla amel-i salih; kişiye ahiret saadetini sağlamaya, Allah'ın rızasını kazanmaya elverişli olan, Allah katında bir değer ifade eden davranışlardır.


"Kadın, erkek iman etmiş olarak kim salih amel islerse ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ecirlerini yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz." (en-Nahl, 16/97).

"İşte o gün hükümranlık Allah'ındır, O. aralarında hükmeder. İnanıp salih amel isleyenler, en güzel Cennetlerdedir." (el-Hacc, 22/56).
 
"İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini örteriz. Onları yaptıklarından daha güzeli ile mükafatlandırırız." (el-Ankebut, 29/7).