Zekâtın kimlere verilebileceğini araştırınız.

Zekâtın kimlere verilebileceğini araştırınız.
 www.bolcevap.com din kültürü editörü tarafından hazırlanmıştır. ÇALMAYIN !!!

Zekat kimlere verilir?

Zekat verilen kimseleri genel olarak beş grupta toplayabiliriz;


a) Fakirlere: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, asli ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malı olmayanlara.

a) Yoksullara: Hiçbir şeyi olmayanlara.
b) Borçlulara: Asli ihtiyaçlarını karşılayan malından çok borcu olanlara.
d)  Yolculara: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şeyi bulunmayan kimselere. (Bu gibi insanlara memleketlerine varacak kadar zekat verilir.)
e) Allah yolundakilere: Bunlar Cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp her hangi bir şekilde kendisini Allah"ın dinine vermiş olan kimselerdir. (Ayrıca; Zekat memurlarına, Kölelere ve Kalpleri İslam"a ısındırılmak istenenlere yani İslam"ı kabul etmiş olup imanı henüz zayıf olanlara da zekat verilir.)

Zekat Kimlere Verilmez?
Zekat ihtiyaç sahibi bile olsalar şu kimselere verilmez:
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
3) Müslüman olmayanlara,
4) Karı-koca birbirlerine, Zekât veremez..