Home » » 11.SINIF TUTKU YAYINCILIK 2015-2016 DİL VE ANLATIM CEVAPLARI SAYFA 53 İLK KEZ BURADA,

11.SINIF TUTKU YAYINCILIK 2015-2016 DİL VE ANLATIM CEVAPLARI SAYFA 53 İLK KEZ BURADA,SAYFA 53

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 
1. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 

Öğretici metinler sözü edilen konu hakkında BİLGİ  vermeyi amaçlar. 

•Anılar, GEÇMİŞTEN izler taşır. 

• Anı yazılarında dil, GÖNDERGESEL işlevinde kullanılır. 

2. Aşağıdaki cümlelerin başındaki yay ayraçlara, yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. 

 (Y) Anılar, yaşanmışı değil yaşanmakta olanı anlatır. 

 (Y) Anı metinlerinde yazar nesnel olmak zorundadır. 
AÇIKLAMA : Yaşanmakta olanı değil, yaşanılmışı anlatır anıcılar. İster istemez belleklerinde kalanı yansıtırlar. Bunun için de geçmişin tanıklığını yapar anılarını yazan kişiler. Anılarla tarih kesişir. Yalnız tarih değil anıların yaşam öyküleriyle günlüklerle de iç içe girdiği durumlar vardır. Ancak bu türlerden belirleyici yönleriyle ayrılır anı. Söz gelimi tarihlerde gördüğümüz nesnellik, bilimsel doğruluk, anlatılan yer, zaman ve tarih göstererek yüzde yüz kanıtlama gibi bir kaygı yoktur anılarda. Salt anlatıcısının yaşam serüveni içine sıkışıp kalmamış, onun dışına çıkıp o dönemi yansıtmasıyla da yaşam öyküsü ve öz yaşam öyküsünden ayrılır. Güncelere gelince günlüğün oluşması; günü gününe saptanan olaylara, düşüncelere duygulara bağlıdır.

 (D) Anı türünde yazılmış metinlerde yazar ile anlatıcı aynı kişidir. (Açıklama : Yazar ile anlatıcı aynı kişi olmayabilir de )

 (Y ) Anı yazarı, olayın içinde yer almaz. 

3. Anı yazarının anlattıklarını kanıtlama, belgeleme zorunluluğunun olup olmadığını be­lirtiniz. 
Anı yazarının anlattıklarını kanıtlama, belgeleme zorunluluğu yoktur.4. Anı ve günlük arasındaki farklılıkları sözlü olarak ifade ediniz. 
cevabı için tıklayınız

5. Atatürk'le ilgili anılardan yararlanarak Atatürk'ün kişilik özelliklerinden birkaçını söy­leyiniz. 
  • Sanatkara değer veren 
  •  ileri görüşlü 
  • Mücadeleci , birleştirici 
  •  Türk gençliğine güvenen 
  • Bilime sanata değer veren 
  • Kişisel istek ve arzulardan çok milletini düşünen
  • İdealist
  • Vatansever
  • Doğasever


6. Aşağıdakilerden hangisi anı yazısı için söylenemez? 

A. Geçmişe tanıklık ettiği 

B. Yaşanılan dönemi yansıttığı 

C. Günü gününe yazıldığı 
D. Dilin göndergesel işlevde kullanıldığı 

E. Öyküleyici anlatımın hâkim olduğu 

7. Bu türdeki yazıların çağa tanıklık etmesi, tam bir yansızlıkla anlatılan olayların, tanıtılan kişi­lerle belgesel bir değere ulaşması beklenir. Ne yazık ki gerek belleğin insanı yanıltması ge­rekse yazarın, bir bakıma kendini aklatma kaygısıylatarafsızlığını yitirmesi 

yazılarının inandırıcılığına gölge düşürebilir. 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Anı B. Mektup C. Günce D. Gezi yazısı E. Eleştiri
 

diğer sayfalar için TIKLAYINIZDİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
TUTKU YAYINCILIK  11. SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, TUTKU YAYINCILIK 2015-2016 11.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI ,
2016 11.SINIF  DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA )

10.SINIF EKOYAY COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA-TAKİP EDİN)

9.SINIF MATEMATİK KİTABI ÇÖZÜMLERİ (özgün çözümler ilk kez burada-takip edin)