Eğitim, kadın, sağlık, magazin, ilişkiler ve hayata dair sorularınıza cevaplar burada

2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 103

2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY  SAYFA 103


1. Farklı iş kollarında çalışan insanları, mesleklerine göre ayırmanız istenseydi gruplandırmayı
nasıl yapardınız? Bu gruplandırmada hangi kriterleri uygulardınız? Düşüncelerinizi yazınız.

Üretilen şeyin cinsine göre bir sınıflama yapardım.
Birinci grup:Doğadan direk olarak ürün elde etme, hammadde elde etme Örnek:Tarım,Hayvancılık ,Madencilik
İkinci Grup: Hammadelerden başka ürünler elde etme.Örnek:Tüm endüstriyel faaliyetler
Üçüncü grup:Ürün değil hizmet üretme.Örnek:Turizm,Ulaşım,Bankacılık

2. Yakın çevrenizde insanlar daha çok hangi iş kollarında çalışıyor? Nedeni neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanlar genellikle fabrikalarda çalışıyorlar. Bunun nedeni insanların köyden şehire göç ederek tarımla uğraşmayı bırakmış olmalarıdır.

3. Bir ülkenin gelişmişliği hangi ekonomik faaliyetlerin gelişmesiyle paralellik gösterir? Araştırınız.

Gelişmiş ülkelerde insanlar daha çok sanayi ve hizmet sektöründe ça­lışırken, geri kalmış ülkelerde tarım sektöründe ça­lışmaktadırlar. Bilgisayar, uydu, askeri teknolojiler, iletişim ve ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi de bir ülkenin gelişmişliği ile paralellik gösterir.


0 Comments

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap