Home » , , , » 2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME EKOYAY SAYFA 107

2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME EKOYAY SAYFA 1072015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME EKOYAY  SAYFA 107ÖLÇME DEĞERLENDİRME


B)

3)D
4)Y
5)D

C)

1)A
2)A
3)D
4)E
5)B

Ç)

1)Bugünkü geçim tarzlarının biçimlenmesinde iklimin etkilerini açıklayınız.

İklimin etkisi geçim tarzlarının biçimlenmesinde daha çok birincil ekonomik faaliyetlerden olan tarım ve hayvancılıkta görülür. İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetler iklim şartlarından çok fazla etkilenmezler.

2) Ekonomik faaliyetleri özelliklerine göre sınıflandırınız.
A-Birincil ekonomik faaliyetler: Tarım, orman, maden ve hayvancılık gibi doğadan doğrudan yararlanmaya dayalı faaliyetleri içerir. ( Topraktan ve denizden elde edile)
B-İkincil ekonomik faaliyetler: Hammaddenin işlenerek değiştirilmesi, yeni hammadde veya ürün elde edilmesine dayalı sanayi faaliyetlerini içerir. ( hammaddenin işlenerek değerli ürünlere dönüştürüldüğü sanayi faaliyetleridir.
C-Üçüncül ekonomik faaliyetler: Hizmete dayalı ekonomik faaliyetleri içerir. Turizm, bankacılık, eğitim, sağlık, bankacılık, ulaştırma, haberleşme vb. faaliyetlere denir.

Günümüz bilgi iletişim teknolojilerine bağlı olarak oluşan ve araştırma, geliştirme ve karar verme ile ilgili faaliyetleri kapsayacak şekilde dördüncül ve beşincil sektör sınıflandırması yapılarak ekonomik faaliyetler beş kategoride toplanmaktadır.

3)Sanayi Devrimi ile çalışan nüfus oranının dağılışında nasıl bir değişme olmuştur?

Sanayi devriminden önce insanların çoğu birincil ekonomik faaliyetlerde çalışmaktaydı. Sanayi devrimi ile köyden kente göç başladı ve ikincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların sayısı gitgide arttı. 

4)Coğrafi keşifler yeryüzünde nüfus değişimini nasıl etkilemiştir?

Coğrafi keşifler sonrası insanlar yeni keşfedilen ülkelere göç etmişlerdir. Gelişmiş ülkeler yeni keşfedilen yerlerin zenginliklerini kullanarak  buraları sömürgeleri haline getirmiştir.İnsanlar köle olarak zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır.Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap