2015 2016 11.SINIF 1. BIRINCI DONEM 2. IKINCI YAZILI SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI TEST

2015 2016 11.SINIF 1. BIRINCI DONEM 2. IKINCI YAZILI SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI TEST

1-      Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimi artıran önlemlerden biri değildir?
A)     Sulamalı tarımın yaygınlaştırılması
B)      Tohum ıslahının yapılması
C)      Toprağın nadasa bırakılması
D)     Gübrelemenin yapılması
E)      Makineleşme
2-      Tarla tarımında aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için gerekli değildir?
A)     Bilinçli gübre kullanmak
B)      Sulamalı tarım yapmak
C)      Nadasa bırakmak
D)     Nöbetleşe ekim yapmak
E)      Makineleşmeyi artırmak
3-      Türkiye’de tarla tarımında ekim alanı en geniş tarım ürünü hangisidir?
A)     Pamuk
B)      Çeltik
C)      Mısır
D)     Buğday
E)      Tütün
4-      Kurak mevsimin olmadığı iklim bölgeleri aşağıdaki tarım ürünlerinden hangileri yetişmez?
A)     Turunçgil-zeytin
B)      Çay-fındık
C)      Mısır-fasulye
D)     Buğday-arpa
E)      Kivi-soya
5-      Türkiye’de aşağıdaki ürünlerden hangisinin doğal yetişme alanı en azdır?
A)     Turunçgiller
B)      Fındık
C)      Muz
D)     Tütün
E)      Buğday
6-      Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de doğal yetişme alanı en fazladır?
A)     Üzüm-elma
B)      Portakal-limon
C)      Zeytin-incir
D)     Çay-fındık
E)      Pamuk-fıstık 
7-      Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığı etkileyen doğal faktörlerden değildir?
A)     Yerşekilleri
B)      Bitki örtüsü
C)      İklim
D)     Üretici teşviki
E)      Hayvan ırkları
8-      Türkiye’de et ve süt üretiminin en fazla olduğu hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Sığır
B)      Koyun
C)      Kıl keçisi
D)     Manda
E)      Tiftik keçisi
9-      Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinde doğa koşullarına bağımlılık en azdır?
A)     Arıcılık
B)      Kümes hayvancılığı
C)      Büyükbaş hayvancılık
D)     Küçükbaş hayvancılık
E)      İpek böcekçiliği
10-   İpekböcekçiliğinin yaygın olduğu yerlerde aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yaygındır?
A)     Kızılçam
B)      Sığla
C)      Ihlamur
D)     Kasnak meşesi
E)      Dut ağacı
11-   Bir madenin çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?
A)     Kullanım alanının yaygın olması
B)      Rezervinin fazla olması
C)      Tenör oranının yüksek olması
D)     Taşınmasının kolay olması
E)      Yüzeye yakın olması
12-   Aliağa, İpraş,Orta Anadolu rafinerilerinin bulunduğu kentler aşağıdakilerden hangisidir?
A)     İzmir, İzmit, Kırıkkale
B)      Batman, İstanbul , Mersin
C)      İzmit, İzmir,Batman
D)     İzmir, Kırıkkale, İzmit
E)      Erzurum, İzmir, Batman 
13-   Elektrik-elektronik sanayisinde en çok kullanılan madenler hangisidir?
A)     Krom-barit
B)      Bakır-alüminyum
C)      Civa-magnezyum
D)     Antimon-çinko
E)      Nikel-tungsten
14-   En zengin boksit yataklarının olduğu yre çifti hangisidir?
A)     Seydişehir-Akseki
B)      Divriği-Kangal
C)      Murgul-Küre
D)     Fethiye-Köyceğiz
E)      Guleman-Palu
15-   Türkiye’de aşağıdakilerden tuz üretiminde ilk sıradadır?
A)     Deniz tuzu
B)      Göl tuzu
C)      Kaya tuzu
D)     Kaynak sularından elde edilen tuz
E)      Akarsulardan elde edilen tuz
16-   Aşağıdakilerden hangisi Antalya bölümünden çıkarılan madenlerden biri değildir?
A)     Mermer
B)      Bakır
C)      Boksit
D)     Kükürt
E)      Barit
17-   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği madenlerden biridir?
A)     Krom
B)      Tungsten
C)      Nikel
D)     Petrol
E)      Mermer
18-   Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi metal sanayisinde kullanılmaz?
A)     Boksit
B)      Krom
C)      Bakır
D)     Fosfat
E)      Civa 

19-   Aşağıdakilerden hangisinde çıkarılan maden yanlış verilmiştir?
           Yöre                             Maden
A)     Seydişehir                         Boksit
B)      Murgul                               Bakır
C)      Guleman                           Krom
D)     Divriği                                 Uranyum
E)      Afşin                                   Linyit 
20-   Aşağıdakilerden hangisi bakır madeninin zengin olduğu yerlerden biri değildir?
A)     Murgul
B)      Küre
C)      Divriği
D)     Maden
E)      Çayeli