2015-2016 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları



 2015-2016 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları
WWW.BOLCEVAP.COM HAZIRLADI...ÇALMAYIN
1-) Aşağıdakilerden hangisi “zekât “kelimesinin anlamlarından biri değildir?
        A) Arınma             
B) Çoğalma              
C) Bereket               
D) Güzellik
2-) Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zekât insandaki cimrilik ve bencillik gibi duygularını temizler  
B) Zekât malın azalmasına sebep olur
        C)Toplumda ekonomik dengeyi sağlar             
D) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir.

3-) Seçeneklerden hangisinde haccın bir farzı doğru olarak verilmiştir?
     
A) Müzdelife Vakfesi    
B) Şeytan Taşlama    
C) Sa’y    
D) Arafat’ta Vakfe

4-) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

A) İhrama girmek    
B) Sa’y yapmak    
C) Arafat’ta Vakfe     
D) Tavaf

5-) Hacda bayramdan önceki son geceyi hacı adayları nerede geçirirler?
     
A) Müzdelife’de    
B) Arafat Dağı’nda    
C) Kâbe’de    
D) Mina’da






6-) Vakfe ibadeti, Arafat’tan başka nerede de yapılır?
     
A) Kâbe’de    
B) Müzdelife’de    
C) Mina’da    
D) Hiçbiri

7-) Sa’y yapmak kimin davranışlarını sembolize eden bir ibadettir?

A) Hz Muhammed’e    
B) Hz Hacer’e     
C) Hz İbrahim    
D) Hz İsmail’e

8-) Hacda kurban nerede kesilir?

A) Arafat’ta    
B) Mina’da    
C) Müzdelife’de    
D) Medine’de

9-) Seçeneklerden hangisi, umrede yapılmaz?

A) Sa’y    
B) İhrama girmek    
C) Vakfe    
D) Tavaf

10-) Kurban bayramının arifesinde Arafat’ta öğle vaktinden bayram sabahına kadar olan süre zarfında bir süre durmaya ne denir?

A) Tavaf                 
B) Say           
C) İhram       
D) Vakfe

11-) “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

A) Tavaf – Sa’y – Vakfe               
B) Şavt – Tavaf – Sa’y
C) Sa’y – Şavt – Tavaf                 
D) Vakfe – Tavaf – Şavt



12-) Yılın belirli günlerinde, ihram denilen elbiseyi giyerek Mekke’deki Arafat ve Kâbe’yi ziyaret etmeye ne denir?

A) Say           
B) Umre        
C) Tavaf        
D) Hac

13-) Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek olan bir kişide aranan koşullardan biri değildir?

A) Hür olmak                             
B) Zengin olmak   
C) Evli olmak                              
D) Akıllı olmak


14-) İbadet maksadıyla, belirlenmiş bir zamanda, Arafat’ta vakfe yaparak ve Kabe’yi usulüne uygun olarak ziyaret etmeye ne denir?

A)   Kurban            
B)   Hac             
C)   Namaz                 
D)   Kâbe

15-) Hacıların giydikleri özel, dikişsiz elbiseye ne denir?

A)   İhram       
B)   Sa’y         
C)   Vakfe         
D)   Kabe







16-) “Kabe’nin etrafında  yedi tur dönmeye ……………;  bir defa dönmeye  ....…………. denir.” Boşluklara uygun gelen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tavaf  -Sa’y              
B) Şavt  - Sa’y   
C) Vakfe – Şavt             
D) Tavaf - Şavt

17-) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir.

A) Şeytan taşlamak           
B) Arafat’ta durmak
C) İhram                             
D) Kabe’yi tavaf

18-) “………….. giyerek…………….tavaf ederek ……………………günü Arafat dağında ……………………yaparak yerine getirilen ibadete …………denir.” Boşluklara en uygun gelen kelimeler hangi şıktadır ?

A) tavaf- umre – ihram – hac - Kâbe 
B) ihram- 7kez – bayram - sa’y - hac
C) ihram- 7kez – arefe – vakfe - umre
D) ihram – Kâbeyi – arefe  - vakfe - hac  

19-) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

A)   Şeytan taşlamak           
B)   Arafat’ta durmak
C)   İhram                         
D)   Kâbe’yi tavaf

20-) Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir.

A-İhram     
B- Tavaf          
C- Hac      
D- Umre

21-) Arafat’ta vakfe ne zaman yapılır.

A)   Bayramın 1. günü
B)   Bayramın 2. günü        
C)   Arefe günü sabahtan öğleye kadar.   
D)   Arife günü öğleden sonra ile bayram sabahı arası




22-) Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru değildir

A)   Kâbe sağa alınarak yapılır.                         
B)   Tavaf Kâbe’nin etrafında yapılır.                 
C)   Hacerul esved den başlanır.                       
D)   Kâbe’nin etrafı 7 defa dolaşılır.

23-) Aşağıda verilen şıklardan hangisinde Haccın yapılışı ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

A) Tavafa, Hacerü’l-Esved’in hizasından onu selamlayarak Kâbe sol tarafta kalacak şekilde başlanır.
B) Vakfe, Bayramdan bir gün önce yani arife günü Arafat’ta  yapılır.
C) Mina’da şeytan taşlamak için taşlar Müzdelife’de toplanır.
D) Kurban bayramının sadece ilk günü şeytan taşlanır.
24-) Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan değildir?

A) Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılır.    
B) Hacda ihram vardır, umrede yoktur.             
C) Hacda Arafat’ta vakfe farz, umrede değildir. 
D) Hac farz, umre sünnettir

25-) İlahi dinlerde kurban ibadeti  hangi peygamberle başlamıştır?

A) Hz. İbrahim
B) Hz. Musa   
C) Hz. Davut      
D) Hz. İsa