Bir konuyla ilgili farklı görüşlerin olmasının nedenlerini araştırınız. 2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 77

Bir konuyla ilgili farklı görüşlerin olmasının nedenlerini araştırınız.
2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 77


Her insan farklı özelliklere sahiptir. Kimi insanlar araştırma ve inceleme yaparlar. Bazı insanlar ise her şeyi olduğu gibi kabul ederler. Öğrenmeye, sorgulamaya istekli değildirler. Bazı insanlar da duygusaldırlar. Öğrendikleri, duydukları veya yaşadıkları olaydan kolayca etkilenirler. İşte insanların kişilik yapılarından kaynaklanan bu gibi duygusal özellikleri,onların olaylara bakış açılarına ve din anlayışlarına da yansır.