Din ve din anlayışı arasında ne gibi farklılıklar vardır? Araştırınız. 2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 77

Din ve din anlayışı arasında ne gibi farklılıklar vardır? Araştırınız.
2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 77
DİN VE DİN ANLAYIŞI ARASINDAKİ FARKLAR


1. Din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların düşünce ve yorumlarına(akla) dayanır.

2. Din, bütün insanlara hitap ettiğinden evrensel; din anlayışı ise bireyseldir.

3. Din tek ve değişmez iken , din anlayışları farklı olabilir.

4. Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemek de bu zorunluluk yoktur.

5. Din değişmez iken Din anlayışı kişilere ve zamana göre değişebilir.

6. Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.