“Doğrusu Kur’an, sana ve toplumuna bir öğüttür ve ondan sorulacaksınız.” (Zuhruf suresi, 44. ayet.)ayetiyle anlatılmak istenen nedir? Yazınız.2015-2016 5.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları sayfa 91

“Doğrusu Kur’an, sana ve toplumuna bir öğüttür ve ondan sorulacaksınız.”  (Zuhruf suresi, 44. ayet.)ayetiyle anlatılmak istenen nedir? Yazınız.
2015-2016 5.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları 
sayfa 91